Netmore och SIQURE ingår avtal om försäljningssamarbete

September 28, 2018

SIQURE, ett säkerhetsföretag, kommer att börja sälja Netmore’s mobila tjänster med lokala mobilnät. Inom säkerhetsbranschen förekommer ofta problem med dålig eller obefintlig inomhustäckning, vilket leder till problem med att leverera en bra lösning till sina kunder. Med Netmore’s lokala nät och lokala mobilaccesspunkter kombinerat med roamingtjänster erbjuds en bra, robust och unik lösning för mobilkommunikation i alla miljöer. Netmores lösningar med IoT (m2m) kommunikation passar säkerhetsbranschen väl med användningsområden som t.ex. kroppskameror, kommunikation med push to talk, drönare, access och olika verksamhetsapplikationer.

Netmore och SIQURE ingår avtal om försäljningssamarbete

SIQURE, ett säkerhetsföretag, kommer att börja sälja Netmore’s mobila tjänster med lokala mobilnät. Inom säkerhetsbranschen förekommer ofta problem med dålig eller obefintlig inomhustäckning, vilket leder till problem med att leverera en bra lösning till sina kunder. Med Netmore’s lokala nät och lokala mobilaccesspunkter kombinerat med roamingtjänster erbjuds en bra, robust och unik lösning för mobilkommunikation i alla miljöer. Netmores lösningar med IoT (m2m) kommunikation passar säkerhetsbranschen väl med användningsområden som t.ex. kroppskameror, kommunikation med push to talk, drönare, access och olika verksamhetsapplikationer.

”Säkerhetsbranschen har idag ett stort behov av m2m lösningar som är robusta och pålitliga. Med Netmore’s tillförlitliga och innovativa lokala mobilnät kan kunderna framöver koppla upp alla möjliga enheter i alla miljöer, tryggt, säkert och enkelt, säger Hans Rosander Grundare av SIQURE Scandinavia”.

”Jag är glad att inleda samarbete med SIQURE och leverera våra lokala mobilnät och mobila tjänster som är en unik lösning på de problem som säkerhetsbolagen har, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD netmore, +46 73172 30 02, rikard.slunga@netmore.se  

Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.se

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore är en mobiloperatör som erbjuder mobilatjänster i hela Sverige och genom eget mobilnät ger kunderna möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Om SIQURE
SIQURE Scandinavia AB är ett säkerhetsföretag som erbjuder innovativ teknik, anpassat efter kundens verksamhet. Utifrån kundens krav och behov tar SIQURE fullt ansvar för konstruktion. Läs mer om SIQUREpå www.siqure.se

Kontaktperson SIQURE:
Hans Rosander, Grundare av SIQURE.
073-901 72 08
hans@siqurescandinavia.com