Netmore och Wideco inleder samarbete – hjälper energibolag att effektivisera energiförbrukning för fastighetsägare

December 6, 2022

Netmore och IoT-utvecklaren Wideco lanserar en helhetslösning inom energieffektivisering för fastighetsägare. Lösningen som även möjliggör förbättring av inomhusklimat erbjuds till marknaden via Widecos kunder och bygger på Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN.

Netmore och Wideco inleder samarbete – hjälper energibolag att effektivisera energiförbrukning för fastighetsägare

Netmore och IoT-utvecklaren Wideco lanserar en helhetslösning inom energieffektivisering för fastighetsägare. Lösningen som även möjliggör förbättring av inomhusklimat erbjuds till marknaden via Widecos kunder och bygger på Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN.

Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN ger fastighetsägare stora möjligheter att realisera den stora potential som finns inom fastighetsdigitalisering, och samarbetet mellan Netmore och Wideco innebär att man med en nyckelfärdig helhetslösning enkelt och smidigt kan komma igång med energieffektivisering i både hela bestånd och enskilda fastigheter”,
säger Stefan Bohlin, Affärsutvecklare, Netmore 

 

Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN – en framtidssäker digitaliseringsmiljö för Widecos lösningar 

Kombinationen av Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN skapar tillsammans en framtidssäker grund för fastighetsdigitalisering inom vilken Widecos lösningar kan etableras.

Vidare möjliggör noden konsolidering av både befintliga samt nya tekniska lösningar och system, vilket skapar förutsättningar för att på ett dynamiskt sätt ta ett centraliserat helhetsgrepp kring digitaliseringen och cybersäkerheten för ett helt fastighetsbestånd.

Netmore och Wideco paketerar sin teknik tillsammans, vilket resulterar i att Widecos kunder energibolagen på ett än bättre sätt kan bidra till att fastighetsägare förbättrar inomhusklimat och minskar energiförbrukningen. Wideco levererar idag övervaknings- och monitoreringslösningar till fler än 250 energibolag i Norden.

 

Wideco Wision – en skalbar dynamisk plattform för digitalisering av fastigheter 

Smarta fastigheter har enorm potential att förbättra energieffektiviseringsarbetet i både enskilda fastigheter och hela bestånd. Våra lösningar förenklar detta arbete, och medför att energibolagen tack vare korrekt data kan realisera stora effektivitetsvinster hos de fastighetsbolag de har som kunder. Tillsammans med kommunikationslösningar från Netmore kan vi erbjuda våra uppdragsgivare en mycket stark helhetslösning inom detta tekniskt avancerade område. Samarbetet med Netmore är en viktig hörnsten i vår verksamhet och jag ser verkligen fram emot att utveckla vårt gemensamma erbjudande.” ,
säger Widecos VD Karl-Johan Wirfalk.

 

För mer information, kontakta: 

 

Stefan Bohlin, Affärsutvecklare, Netmore

Tel: 0733335545

E-post: stefan.bohlin@netmoregroup.com

 

Karl-Johan Wirfalk, VD Wideco 

Tel: 070-610 18 20

E-post: kjw@wideco.se

Wideco erbjuder en unik IoT plattform för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer baserade på bland annat stadsnät för LoRawan. Företaget grundades 1982 och dess IoT-lösningar säkerställer fullständig kontroll över infrastrukturer över hela världen.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.