Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster

December 29, 2020

Netmore Polar AB förvärvar infrastrukturtillgångar från Växjö Radiosystem och erhåller därmed två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways, vilket medför att Netmore både utvidgar sitt IoT-nät på ett kostnadseffektivt sätt och förstärker sitt kunderbjudande ytterligare.

Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster

Netmore Polar AB förvärvar infrastrukturtillgångar från Växjö Radiosystem och erhåller därmed två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways, vilket medför att Netmore både utvidgar sitt IoT-nät på ett kostnadseffektivt sätt och förstärker sitt kunderbjudande ytterligare.

I Netmore Polars förvärv från det smålandsbaserade radiokommunikationsbolaget Växjö Radiosystem ingår tre bolag som tillsammans äger två högmaster och tio lågmaster, vilka kommer utrustas med LoRaWAN-gateways som kraftigt förstärker och utökar täckningen för Netmores IoT-nätverk.

Den förvärvade infrastrukturens geografiska spridning medför att Netmore genom installation av LoRaWAN-gateways förstärker IoT-nätet och utökar täckningen i bland annat Småland och Östergötland. Även Kalmar och Öland kommer att kunna ta del av Netmores IoT-nät, i samband med att kunderbjudandet vidgas.

”Förvärvet av tillgångarna från Växjö Radiosystem utgör ett bevis på att samarbetet med Polar Structure redan nu bär frukt. Tack vare detta ser vi hur Sveriges första dedikerade rikstäckande IoT-nät snabbt tar form, något som för Netmore innebär att vi förstärker vårt erbjudande ytterligare. Vi är perfekt positionerade för att möta behovet av miljontals uppkopplade enheter i hela Sverige, och välkomnar applikationsutvecklare, sensorbolag och andra IoT-specialister att nyttja och paketera in vår konnektivitet när de säljer sina lösningar”, säger Ove Anebygd, vd Netmore Group.

Masternas geografiska positionering är attraktiv för andra kommunikationsoperatörer, inte minst för ett framtida scenario där kommunikationsutrustning för exempelvis 5G  ska placeras ut. Detta skapar förutsättningar för en kommersiell uppsida i form av ytterligare hyresintäkter till följd av att kommunikationslandskapet successivt ritas om.

”Väldigt spännande och kul att göra ett förvärv tillsammans med Netmore. Förvärvet ger oss möjlighet att nå fler potentiella kunder samt möjlig utveckling av såväl IoT klienter som 5G. Det är hög aktivitet och jag tror vi kommer göra fler förvärv kommande tiden. En bra start på det samarbete vi nyligen startat”, säger Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure.

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ove Anebygd, vd Netmore Group
Tel: +46 705 195 798
ove.anebygd@netmoregroup.com

Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure
Tel: +46 738 391 810
tobias@polarstructure.se

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se