Netmore tecknar återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se

October 16, 2018

Netmore Group AB (publ) har tecknat återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se avseende försäljning av M2M-sim kort. Netmores roll som nätneutral operatör är unik på den svenska marknaden och kompletterar därför väl M2Mbutikens utbud av abonnemang och därmed möjligheterna att möta den kraftigt ökade efterfrågan inom IoT-lösningar

Netmore tecknar återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se

Netmore Group AB (publ) har tecknat återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se avseende försäljning av M2M-sim kort. Netmores roll som nätneutral operatör är unik på den svenska marknaden och kompletterar därför väl M2Mbutikens utbud av abonnemang och därmed möjligheterna att möta den kraftigt ökade efterfrågan inom IoT-lösningar

”Vi tycker givetvis att det är kul att utöka vårt återförsäljarnät med ytterligare en stark partner inom IoT, Internet of Things. Det har tidigare saknats en telekomoperatör som kan ta sig an både de mest krävande IoT-projekten samt de små- och medelstora företagen – som också har ett stort behov av IoT-lösningar med uppkoppling av sina produkter. Våra M2M-sim är början till en mycket förenklad vardag för dessa företag och M2Mbutiken ser spännande möjligheter med att sälja våra tjänster, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.net

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 klockan 08:30 (CET).

Om M2Mbutiken.se
M2Mbutiken.se är Sveriges största återförsäljare av M2M-lösningar och abonnemang från operatörerna. Bolaget är också partner till de stora leverantörerna av hårdvara och tjänster inom M2M-marknaden i Sverige idag. http://www.m2mbutiken.se

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore erbjuder verksamhetsanpassade trådlösa nät och mobila tjänster till fastighetsägare, flerbostadshus, industrier, företag och offentliga organisationer.

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.