Netmore tecknar avsiktsförklaring med Talkpool – avser förvärva IoT-nät

December 2, 2020

Netmore och Talkpool ingår en avsiktsförklaring om att Netmore förvärvar Talkpools IoT-nät. Förvärvet består huvudsakligen av nätinfrastruktur i form av cirka 100 aktiva gateways på strategiskt viktiga platser i flera kommuner, och medför att Netmore stärker sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. Affären värderas till i storleksordningen 7,5 MSEK.

Netmore tecknar avsiktsförklaring med Talkpool – avser förvärva IoT-nät

Netmore och Talkpool ingår en avsiktsförklaring om att Netmore förvärvar Talkpools IoT-nät. Förvärvet består huvudsakligen av nätinfrastruktur i form av cirka 100 aktiva gateways på strategiskt viktiga platser i flera kommuner, och medför att Netmore stärker sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. Affären värderas till i storleksordningen 7,5 MSEK.

Netmore och Talkpool har den 2 december 2020 undertecknat en avsiktsförklaring om att Netmore förvärvar Talkpools IoT-nät som bygger på LoRaWAN-teknologi. Överenskommelsen stärker Netmores affär och kunderbjudande i och med att bolagets nätbolag efter konsolideringen förstärks i viktiga områden som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Lund, Eskilstuna och Södertälje. I det nät som förvärvas finns det ett antal aktiva kunder som nyttjar nätet, vars ambition är att koppla upp betydligt fler sensorer i samband med att nätets geografiska omfattning växer.

”Överenskommelsen utgör ett viktigt steg i vår resa mot ett rikstäckande IoT-nät, och förstärker både vårt kunderbjudande och vår räckvidd. Genom att vi tar ansvar för täckningsfrågan sträcker vi ut en hand till svenska företag som utvecklar IoT-lösningar, och välkomnar dessa att som samarbetspartners till oss nyttja vårt nät. Vi har identifierat potentialen inom storskalig IoT och vet att det på den svenska och europeiska marknaden finns ett stort antal företag vars lösningar förutsätter den enkelhet och skalbarhet vi erbjuder”, säger Ove Anebygd, vd Netmore.

Inom Talkpool ser vi en stark efterfrågan av våra IoT-baserade lösningar för undermätning, miljöcertifiering och energieffektivisering. Samarbetet kring nätet innebär att vi frigör intern kapacitet och kan fokusera på att öka utrullningstakten av våra befintliga tjänster och sensorer. Det möjliggör också en snabbare och bredare utrullning av nya lösningar relaterade till fukt, vattenskador och radon där det finns ett behov av ett nationellt nät med bra täckning. Affären är en win-win för både Netmore och Talkpool, och vi ser stor potential i ett fortsatt samarbete.”, kommenterar Stefan Lindgren, vd Talkpool AB

Affären värderas till i storleksordningen 7,5 MSEK och förväntas att slutföras under innevarande månad.

 

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate CFO, +46 76-894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl 16:30 CET.

Netmore Group AB är en IoT-operatör som möjliggör heltäckande och dedikerade lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra, pålitliga och hållbara kommunikationsnät och utvecklar ett ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. 

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se