Netmore tillförs 15 MSEK via ett konvertibelt förlaglån

July 2, 2019

Den 2 juli beslutade Netmores styrelse att emittera ett konvertibelt förlaglån med 2 års löptid till en av bolagets större aktieägare, LMK Forward AB

Netmore tillförs 15 MSEK via ett konvertibelt förlaglån

Den 2 juli beslutade Netmores styrelse att emittera ett konvertibelt förlaglån med 2 års löptid till en av bolagets större aktieägare, LMK Forward AB

Netmore Group AB accelerar sin tillväxt genom många nya spännande kundavtal;  Akelius Fastigheter, Skurups Kommun, Falkenbergs kommun m fl. För att möta denna tillväxt kommer bolaget förstärka sin finansiering och balansräkning i två olika steg.

Steg 1 sker genom att bolaget ger ut en 2-årig konvertibel med löptid om 2 år (förfall 30 juni 2021) till LMK Forward AB om 15 MSEK. Konvertibeln löper med 5 % ränta från och med dagens datum och med möjlighet till konvertering till kurs 1,00 SEK per aktie under utnyttjandeperioden.

Steg 2 kommer att ske genom en företrädesemission under hösten 2019. Villkoren för denna kommer att kommuniceras genom en separat pressrelease.

Tillsammans skapar detta en bas för att accelerera bolaget och bli en spännande leverantör till Smarta Fastighetsbolag med Smarta Uppkopplade hus, till Smarta Städer för Smarta IoT lösningar och säkra hem och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hallberg, CEO Netmore Group AB, +46 70 658 16 16, erik.hallberg@netmore.se
Thomas Plate, CFO Netmore Group AB, +46 76 894 92 39, Thomas.plate@netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 Juli 2019 klockan 19:00 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en
komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris,
och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar
inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta
städer och samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se