Netmore vinnare i PTS innovationstävling 2018

March 6, 2019

Netmore vinnare i PTS innovationstävling 2018

Netmore har tilldelats PTS Innovationspris för vidare utveckling av en virtuell portvakt/telefonist/receptionist baserad på en konverserande AI-agent

Beslutet innebär att Netmore under ca två år beviljats totalt 3 MSEK i innovationsstöd av PTS, varav ca 2.6 MSEK återstår att utbetala under det nyligen påbörjade steg två.

En prototyp har redan demonstrerats som portvakt/receptionist och växeltelefonist. Lösningen bygger på konversation med besökaren och hjälper denne att bli insläppt eller komma i kontakt med den person eller funktion som söks på ett smidigt sätt.

Funktionen nås från en vanlig mobiltelefon, en porttelefon eller ett webgränssnitt och bör kunna bli värdefull för mindre företag, flerbostadshus m fl som vill välkomna besökare eller kunder dygnet runt utan att alltid behöva bemanning.

“Människor har ett väl utvecklat språk och det är därför enklast att via dialog i tal eller skrift, kunna komma in genom en port eller att bli kopplad till rätt funktion eller person när man besöker ett företag eller flerbostadshus. Oavsett ev funktionshinder – vem har inte stångats med dagens porttelefoner där man ska scrolla sig fram till någon och sedan rings till nummer som inte svarar, eller för den delen klumpiga menyval i trädstrukturer när man försöker nå ett företag. Avsikten är på sikt att även boende skall kunna instruera portvakten om vilka som ska släppas in eller för anställda att ge instruktioner till receptionisten via naturligt språk. Det blir därför ett sätt att prata med det smarta huset.”, säger Johan Jobér, CTO på Netmore.

Projektet drivs tillsammans med dotterbolaget Tarifflex samt underleverantörerna Talkamatic AB samt RISE. “Vi ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklingen av den virtuella receptionisten tillsammans med Netmore. Det är en produkt vi tror kommer kunna göra stor nytta i samhället och vi hoppats vår expertis inom dialog och konversationsgränssnitt kommer att vara ett värdefullt bidrag i denna utveckling.” – Andreas Krona, VD, Talkamatic

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB (publ), +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.se  

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 klockan 08:30 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore Group AB är en operatör som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50