Netmore vinner 5G-upphandling för nationellt forskningscentrum på Irland

January 22, 2021

Netmore vinner 5G-upphandling för det irländska nationella forskningscentrumet Confirm Smart Manufacturing som bedrivs vid University of Limerick. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning. Installationen påbörjas under Q1 2021 och Netmores uppgift är utöver installationen att agera operatör och underhålla nätverket. Netmores teknik kommer bland annat att användas för att utforska förutsättningar för helt trådlösa fabriker. Andra användningsområden är förebyggande underhåll, och man kommer även använda 5G för att med hjälp av triangulering spåra och kartlägga tillverkningsrobotarnas rörelser.

Netmore vinner 5G-upphandling för nationellt forskningscentrum på Irland

Netmore vinner 5G-upphandling för det irländska nationella forskningscentrumet Confirm Smart Manufacturing som bedrivs vid University of Limerick. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning. Installationen påbörjas under Q1 2021 och Netmores uppgift är utöver installationen att agera operatör och underhålla nätverket. Netmores teknik kommer bland annat att användas för att utforska förutsättningar för helt trådlösa fabriker. Andra användningsområden är förebyggande underhåll, och man kommer även använda 5G för att med hjälp av triangulering spåra och kartlägga tillverkningsrobotarnas rörelser.

Återigen får Netmore förtroende att bygga och förvalta ett 5G-nät i Europa, vilket är ett kvitto på att på att satsningen på att vara en dedikerad operatör för lokala 5G-nätverk successivt bär frukt.

Efterfrågan på 5G-uppkoppling inuti byggnader spås öka markant i samband med att tekniken etableras i allt större utsträckning. Netmores lösning innebär att en säker och pålitlig 5G-uppkoppling möjliggörs på platsen, och att infrastrukturen kan användas av såväl fastighetsägaren som nationella mobiloperatörer.

 

Information om 5G-projektet vid University of Limerick

Tekniken kommer att utgöra en central del när Confirm, projektledare för initiativet, i samarbete med University of Limerick gör en satsning på forskning inom smart tillverkning, vilket är en del av Industri 4.0 där 5G-teknologins särskilda egenskaper möjliggör för ett antal nya tillämpningsområden. Detta tack vare att den mycket höga överföringshastigheten kombineras med en svarstid som är lägre än motsvarigheten för fiber.

Confirm listar en rad tänkbara tillämpningar där Netmores 5G-nät kommer att nyttjas för att tjäna forskningen. Fokus ligger på att stärka konkurrenskraften inom den för Irland mycket viktiga tillverkningsindustrin, och syftet är att utveckla lösningar som kan appliceras i skarpa miljöer.

Netmores teknik kommer bland annat att användas för att utforska förutsättningar för helt trådlösa fabriker. Ett annat användningsområde är förebyggande underhåll (predictive maintenance), och man kommer även använda 5G för att med hjälp av triangulering spåra och kartlägga tillverkningsrobotarnas rörelser ned på millimeternivå.

Hög pålitlighet och driftsäkerhet har varit en viktig faktor när lösningen har tagits fram, varför Netmore har valt en lösning som baseras på två parallella corenät i syfte att skapa redundans.

Satsningen utgör Irlands första dedikerade 5G-innovationszon med särskilt fokus på tillverkningsindustrin, och lösningarna som tas fram ska kunna användas för framtida installationer av tekniken inom industrin.

Confirm Smart Manufacturing Research Centre involverar över 100 industriaktörer och är beviljat finansiering som uppgår till EUR 47 miljoner. Projektet är delfinansierat av det nationella investerings- och vetenskapsinitiativet Science Foundation Ireland.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.