Netmores huvudägare Buildroid har passerat budpliktgräns

April 14, 2021

Netmores huvudägare Buildroid har passerat budpliktgräns

Buildroid Invest AB som kontrolleras gemensamt av Vincero AB och Stronghold Invest AB, har förvärvat ytterligare 6 964 287 aktier av serie A i Netmore Group AB. Samtidigt har Vincero Bostad AB, ett bolag som kontrolleras av Vincero AB, förvärvat 9 606 665 aktier av serie A i Netmore. Tillsammans äger därmed Buildroid och Vincero Bostad motsvarande cirka 56,9 procent av samtliga aktier och cirka 76,3 procent av samtliga röster i Netmore. Således har gränsen för budplikt passerats.

Buildroid har meddelat att de avser att fullfölja sin budplikt och kommer att offentliggöra detta genom ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information hänvisas till bifogat pressmeddelande (länk) från Vincero AB och Stronghold Invest.

 

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 april 2021 klockan 08:30 CEST.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90