Netmores IoT-nät ingår i storskalig satsning på solenergi och effektbalansering med PPA-parker

April 6, 2021

Samarbetet mellan Netmore och infrastrukturinvesteraren Polar Structure tar ytterligare ett steg när Polar Structure och solcellsföretaget Save-by-Solar investerar för att bygga storskaliga PPA-parker (Power Purchase Agreement) och balansera elnäten. Netmores IoT-nät blir en viktig del av satsningen, och kommer nyttjas för att säkerställa uppkoppling för de sensorer som används för att skapa den mätbarhet som krävs för att tekniken ska kunna bidra till att avlasta det ansträngda elnätet.

Netmores IoT-nät ingår i storskalig satsning på solenergi och effektbalansering med PPA-parker

Samarbetet mellan Netmore och infrastrukturinvesteraren Polar Structure tar ytterligare ett steg när Polar Structure och solcellsföretaget Save-by-Solar investerar för att bygga storskaliga PPA-parker (Power Purchase Agreement) och balansera elnäten. Netmores IoT-nät blir en viktig del av satsningen, och kommer nyttjas för att säkerställa uppkoppling för de sensorer som används för att skapa den mätbarhet som krävs för att tekniken ska kunna bidra till att avlasta det ansträngda elnätet.

Det långsiktiga projektet ingår i en omfattande satsning där Polar Structure bygger en plattform av bolag som tillsammans bidrar till en mer hållbar framtid. Utöver Netmore och Save-by-Solar ingår även Enequi, leverantör av intelligenta lösningar för energilagring, som en viktig partner i samarbetet.

”Utbyggnaden av förnyelsebar energi är ett område där vi ser tydligt ökad efterfrågan på våra digitaliseringslösningar och vår konnektivitet. Vårt IoT-nät garanterar en skalbar och kostnadseffektiv uppkoppling till mätare och sensorer, och möjligheten för oss att garantera täckning för kundernas IoT-projekt gör att vi blir en attraktiv partner för aktörer vars lösningar förutsätter en stor geografisk räckvidd. Vi är väldigt glada över att vara en partner till Polar Structure och del av deras initiativ inom förnyelsebar energi”, säger Ove Anebygd, vd Netmore.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90