Netmores kvittningsemission genomförd

September 3, 2019

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör.

Netmores kvittningsemission genomförd

Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör.

Kvittningsemissionen baserar sig på en överenskommelse mellan bolaget och en nyckelleverantör om kvittning av dennes fordringar om ca 1,3 MSEK. Fordringarna kvittas mot 1 858 291 aktier av serie B till en kurs om 0,70 kronor.

Aktiekapitalet ökar med högst 185 829,10 kronor. Betalning sker genom kvittning av bolagets skulder om motsvarande belopp. Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 31 345 805 st.

Erik Hallberg, VD Netmore Group AB kommenterar:

”Från Netmores perspektiv är kvittningsemissionen bra ur likviditetshänseende, samtidigt som det är ett kvitto på att vårt nya fokus är värdeskapande”.

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en
komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris,
och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar
inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta
städer och samhällen.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50