Newsec väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter – Netmore Proptech Node ingår i Newsecs digitaliseringserbjudande som når 9000 fastigheter

May 18, 2022

Netmore och Newsec inleder ett strategiskt samarbete och tecknar samtidigt ett femårigt ramavtal avseende Netmores erbjudande inom fastighetsdigitalisering. Netmore erhåller 6 MSEK per år i 3 år för fortsatt utveckling av Netmore Proptech Node, och därutöver en månatlig intäkt per installerad nod. Noderna, som säljs ”as-a-Service” och inkluderar drifttjänst av säkert nät, utgör en grund när Newsec erbjuder ett cybersäkert tekniskt nät för uppkoppling av bland annat fastighetssystem. Noderna, som även är utrustade med LoRaWAN, möjliggör både för uppkoppling av sensorer, mätare och givare, samt för leverans av bredbandstjänster till hyresgäster. Arbetet inleds omgående.

Newsec väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter – Netmore Proptech Node ingår i Newsecs digitaliseringserbjudande som når 9000 fastigheter

Netmore och Newsec inleder ett strategiskt samarbete och tecknar samtidigt ett femårigt ramavtal avseende Netmores erbjudande inom fastighetsdigitalisering. Netmore erhåller 6 MSEK per år i 3 år för fortsatt utveckling av Netmore Proptech Node, och därutöver en månatlig intäkt per installerad nod.

Noderna, som säljs ”as-a-Service” och inkluderar drifttjänst av säkert nät, utgör en grund när Newsec erbjuder ett cybersäkert tekniskt nät för uppkoppling av bland annat fastighetssystem. Noderna, som även är utrustade med LoRaWAN, möjliggör både för uppkoppling av sensorer, mätare och givare, samt för leverans av bredbandstjänster till hyresgäster. Arbetet inleds omgående.

Strategiskt samarbete kombineras med utrullning av Netmore Proptech Node as-a-Service

Netmore och Newsec inleder ett strategiskt samarbete som bygger på två delar. Dels kommer Netmore att erhålla 6 miljoner SEK per år i 3 år för fortsatt utveckling av Netmore Proptech Node, dels kommer noderna att nyttjas i ett långsiktigt digitaliseringsinitiativ som når 9 000 fastigheter.

Newsec får därmed möjlighet att förse fastigheter med både Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN. Den gemensamma långsiktiga målbilden är att Newsecs 9 000 förvaltade fastigheter i framtiden kommer behöva vara uppkopplade för att kunna arbeta med energieffektivisering och generera insikter. Allt fler applikationer och enheter kommer att kopplas upp och detta behöver ske på ett säkert nät för att kunna hantera data från de uppkopplade fastigheterna.

Netmores lösningar kommer att utgöra en viktig del när Newsec lägger grunden för den digitala transformation man erbjuder fastighetsägare inom ramarna för Newsec Digital Accelerator.

 

”Ett säkert tekniskt nät är grunden för en uppkopplad fastighet. Newsecs fördjupade samarbete med Netmore runt digital infrastruktur för uppkopplade system och sensorer är en viktig pusselbit i att paketera marknadens bästa helhetslösning för digitala fastigheter. Vi vill möjliggöra en smidig digitaliseringsresa där fastighetsägaren får tillgång till användbara insikter för att öka hållbarheten inom allt ifrån energiförbrukning och prestanda till hur olika ytor nyttjas”,
säger Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator, Newsec.

”Det nära samarbetet mellan Netmore och Newsec Digital Accelerator visar nu vägen för uppkopplade fastigheter. Vi är glada att vår teknik, som möjliggör bland annat driftnettoförbättringar och bredbandstjänster, valts och utgör en grund i Newsecs erbjudande för att skapa digitala fastigheter. Vi ser fram emot att inleda samarbetet, som utgör ytterligare ett kvitto på att vi tagit en ledande position med vår teknik för värdeskapande fastighetsdigitalisering”,
säger Ove Anebygd, CEO, Netmore Group.

 

Netmores roll när Newsec accelererar digital transformation av fastighetsbestånd

Netmore Proptech Node kommer att utgöra en grund i Newsecs erbjudande inom Newsec Digital Accelerator.

Noden ingår i en helhetslösning vars syfte är att hjälpa fastighetsägare att förbättra sitt hållbarhetsarbete, göra effektivitetsvinster och öka värdet på fastighetsportföljerna. I Newsecs erbjudande till fastighetsägare ingår bland annat möjligheten att etablera ett säkert tekniskt nät samt upprättande av infrastruktur för teknisk mätning av energisystem och byggnadsautomation.

Netmore Proptech Node & Netmore LoRaWAN – Möjliggör cybersäker konnektivitet, datainsamling och bredband för fastigheter och hyresgäster

Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node installeras i varje fastighet. Noden möjliggör tillsammans med Netmore LoRaWAN för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av de fördelar som digitaliseringen medför. Fastighetsägare får en full visibilitet och kontroll över beståndets digitala miljö kombinerat med en framtidssäkrad digital infrastruktur som öppnar för förbättrat driftnetto och nya digitala intäktsströmmar.

 

——

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 klockan 08:30 (CET).

——

 

Kontaktuppgifter:

 

Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

Tel: +46 705 195 798

E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com

LinkedIn

 

Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator, Newsec

E-post: christoffer.borjesson@newsec.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90