Niam väljer Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning för utrullning av öppen 5G-infrastruktur i sitt nordiska fastighetsbestånd

February 9, 2021

Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare med över 1.7 miljoner kvadratmeter fastigheter i sitt bestånd, väljer Netmore som 5G-operatör när fastighetsbeståndet ska förses med öppen 5G-infrastruktur för inomhusbruk. Netmore levererar en nyckelfärdig 5G-lösning utan något behov av CAPEX-investering eller drift- och underhållsarbete för fastighetsägaren (5G-as-a-service). Lösningen möjliggör för fastighetsägaren att själv använda tekniken samtidigt som mobiloperatörer kan nyttja infrastrukturen och erbjuda 5G-tjänster på platsen. Niam och Netmore initierar därmed en omfattande satsning som inleds med en pilot i Niams fastigheter i en ny stadsdel i Stockholm (Värtahamnen) samt utvalda fastigheter i de övriga nordiska länderna. Därefter är ambitionen att etablera den öppna 5G-tekniken i stora delar av Niams fastighetsbestånd i Norden.

Niam väljer Netmores nyckelfärdiga 5G-lösning för utrullning av öppen 5G-infrastruktur i sitt nordiska fastighetsbestånd

Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare med över 1.7 miljoner kvadratmeter fastigheter i sitt bestånd, väljer Netmore som 5G-operatör när fastighetsbeståndet ska förses med öppen 5G-infrastruktur för inomhusbruk. Netmore levererar en nyckelfärdig 5G-lösning utan något behov av CAPEX-investering eller drift- och underhållsarbete för fastighetsägaren (5G-as-a-service). Lösningen möjliggör för fastighetsägaren att själv använda tekniken samtidigt som mobiloperatörer kan nyttja infrastrukturen och erbjuda 5G-tjänster på platsen. Niam och Netmore initierar därmed en omfattande satsning som inleds med en pilot i Niams fastigheter i en ny stadsdel i Stockholm (Värtahamnen) samt utvalda fastigheter i de övriga nordiska länderna. Därefter är ambitionen att etablera den öppna 5G-tekniken i stora delar av Niams fastighetsbestånd i Norden.

Att Niams fastighetsbestånd förses med Netmores 5G-lösning innebär även att fastigheterna ansluts till Netmores fastighetsnätverk, och därmed tar del av Netmores kompletta fastighetserbjudande. Detta sker tack vare att flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node installeras i varje fastighet, och därmed får fastighetsägare och fastighetsförvaltare full kontroll och åtkomst till sin digitala miljö. Med hjälp av noden läggs en grund för både säker fastighetsstyrning och en digitaliserad och effektiv fastighetsförvaltning. Utöver 5G-kompatibiliteten så erbjuder Netmore Proptech Node även stöd för fiberanslutning, Wi-Fi och LoRaWAN.

”Tillsammans med Niam har vi tagit fasta på 5G-teknikens särskilda egenskaper vilka har potential att rita om kartan för trådlös uppkoppling i inomhusmiljöer. Tekniken både kompletterar och överträffar befintliga alternativ och standarder, och i takt med att bland annat nya bärbara datorer och mobiltelefoner successivt förses med 5G-åtkomst så träder en helt ny marknad fram. Åtkomst till 5G-uppkoppling blir helt enkelt en förutsättning för att fastigheten som sådan ska kunna erbjuda en inomhusmiljö som möjliggör för högsta möjliga produktivitet och effektivitet.

Vi är glada att Niam valt vår öppna 5G-lösning som är framtagen med utgångspunkt i denna nya marknad, där fastighetsägarna spelar en central roll. Som 5G-operatör med fokus på fastigheter och IoT möjliggör vi för fastighetsägare att stärka sitt driftnetto genom nya intäkter, samtidigt som mobiloperatörer erbjuds åtkomst till den nya 5G-infrastrukturen”, säger Ove Anebygd, vd Netmore.

Netmores nyckelfärdiga 5G-erbjudande till fastighetsägare är särskilt framtaget för att passa för de specifika förutsättningar som uppstår i samband med att den nya tekniken ska etableras i stor skala. Den säkra lösningen är anpassad för omfattande utrullning i hög hastighet och kräver ingen CAPEX-investering, och därtill introducerar Netmore en transparent prismodell för alla aktörer som nyttjar infrastrukturen. Vidare sköts underhåll och förvaltning av nätet av Netmore som i sin roll som operatör för 5G-nät i fastigheter säkerställer att tekniken håller högsta kvalitet och är anpassad för de olika behov som 5G-tekniken öppnar för.

Jennifer Andersson, Managing Partner på Niam, säger, Niam arbetar ständigt med att skapa attraktiva fastigheter för våra hyresgäster och med detta samarbete så blir Niam en av de första fastighetsägarna att erbjuda sina hyresgäster fullskalig 5G uppkoppling. För våra hyresgäster innebär detta att de kan ta del av den absolut senaste teknologin. Vidare möjliggör detta en tydligt förbättrad säkerhetsnivå på uppkoppling än vad som varit möjligt innan 5G vilket vi tror att många hyresgäster värdesätter.

Vi är mycket stolta över denna utveckling och ser fram emot att snart illustrera lösningen live till potentiella hyresgäster och andra intressenter i våra planerade piloter”.

 

För mer information om Netmore, vänligen kontakta:
Ove Anebygd, CEO
+46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Managing Partner Niam
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90