North net connect AB (publ) byter namn till Netmore Group AB (publ).

May 16, 2018

Från och med 17 maj 2018 kommer North net connects aktie att handlas under nya namnet Netmore Group AB (publ).

North net connect AB (publ) byter namn till Netmore Group AB (publ).

Från och med 17 maj 2018 kommer North net connects aktie att handlas under nya namnet Netmore Group AB (publ).

Nytt bolagsnamn: Netmore Group AB (publ)
Nytt kortnamn: NETM B
Oförändrad ISIN kod: SE0009921976
Nytt kortnamn: NETM TO1 B
Oförändrad ISIN kod: SE0009948011

För ytterligare information kontakta Rikard Slunga, VD Netmore, +46 (0)735-272 486, e-post: rikard.slunga@netmore.net, eller se www.netmore.se.

Om Netmore Group

Netmore Group AB (publ) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Netmore Groups aktie (NETM B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm, med G&W Fondkommission som Certified Adviser.