north net connect erhåller utökningsorder av Norrvatten/Käppalaförbundet

August 16, 0201

north net connect erhåller utökningsorder av Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande WiFi nät samt integration av nya IT-funktioner med tarifflex plattformen.

”Jag är glad att Norrvatten är nöjda med våra produkter av lokala nät och IT integration som vi har levererat och att vi nu får fortsatt förtroende att vidareutveckla det lokala nätet med utökad täckning och integrera nya IT-funktioner med vår unika tarifflex plattform, bland annat med möjlighet att följa besökare i anläggningen.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 klockan 09:15 (CET).