north net connect får order på nya anläggningar vid Norrvatten/Käppalaförbundet

November 9, 2017

north net connect får order på nya anläggningar vid Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet expanderar sina anläggningar i Stockholmsregionen och ger north net connect en ny order omfattande mobiltäckning i två nya anläggningar, samt utökningar i Käppalaverket. Projektets ordervärde beräknas till ca 400 kSEK och kommer att slutföras under Q4 2017. 

”Det är glädjande att vi på north net connect får nya order avseende leverans av lokala mobilnät till Norrvatten/Käppalaförbundet, som kontinuerligt genomför utökningar av sin verksamhet i linje med tillväxten i Stockholmsregionen.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect AB.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till fler än 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

 

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 klockan 08:30 (CET).