north net connect förvärvar bolaget Netmore AB.

January 3, 2018

north net connect förvärvar bolaget Netmore AB.

North net connect förvärvar bolaget Netmore AB som är specialiserade på nätoptimering och kommer att användas för bolagets leveranser av lokala mobilnät. Efter förvärvet blir bolaget ett helägt dotterbolag till north net connect och avsikten är även att använda varumärket Netmore i verksamheten. Priset på förvärvet av bolaget Netmore AB är 100 kSEK och förvärvas från ägare som till del är närstående north net connect AB.

”För att ytterligare förbättra och säkerställa en hög kvalite på de lokala mobilnät som vi levererar förvärvar vi bolaget Netmore AB som har en stor erfarenhet av att optimera mobilnät så att högsta nätprestanda kan levereras även under svåra förhållanden.” säger Rikard Slunga, VD north net connet AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 klockan 09:15 (CET).