north net connect har levererat det första lokala mobilnätet till LRF

September 27, 2017

north net connect har ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät och har nu levererat och överlämnat det första lokala mobilnätet till lantbruket Bjelkesta gård. Projektet är ett referensprojekt med ett ordervärde på kSEK 50 exklusive installation.

north net connect har levererat det första lokala mobilnätet till LRF

north net connect har ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät och har nu levererat och överlämnat det första lokala mobilnätet till lantbruket Bjelkesta gård. Projektet är ett referensprojekt med ett ordervärde på kSEK 50 exklusive installation.

Det lokala mobilnätet ger Bjelkesta gård garanterad mobiltäckning och bästa datakommunikation med WiFi inom hela gården och dess anläggningar. Tidigare hade Bjelkesta gård problem med dålig eller ingen mobiltäckning samt endast tillgång till internet inom begränsade områden på gården. Med det nya lokala mobilnätet har man löst ovanstående problem. Idag kan arbetet på gården ske effektivare och det lokala mobilnätet i kombination med professionellt WiFi möjliggör användningen av nya funktioner som övervakning, video, med mera. north net connect har levererat systemet nyckelfärdigt och sköter drift och support.

“Det är oerhört spännande att få leverera ett lokalt mobilnät som ger garanterad täckning och bästa trådlösa datauppkoppling till svenska lantbruk. Ett eget lokalt mobilnät löser problemet med dålig mobiltäckning och lantbrukaren kan nu själv bestämma vilka områden av gården och omgivningarna som skall ha bra täckning. Det har man inte kunnat göra tidigare. När en gård har fått bra täckning så kan även andra effektiva hjälpmedel börja användas som till exempel övervakning, larm och andra IT funktioner som förenklar och effektiviserar lantbruket.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 klockan 08:30 (CET).