North net connect noteras på First North den 14 juli 2017

July 13, 2017

North net connect noteras på First North den 14 juli 2017

Bolagets ansökan om notering på Nasdaq First North har nu godkänts och första handelsdag för aktien (serie B) och teckningsoption kommer att bli i morgon, den 14 juli 2017. North net connect genomförde i maj/juni en nyemission som tillförde ca 180 nya aktieägare till Bolaget.

Bolagets VD, Rikard Slunga säger i en kommentar att ”Vi är glada att bolaget har genomfört detta viktiga steg i sin utveckling. Genom noteringen kommer bolaget att få tillgång till en bredare kapitalmarknad samt uppnå en mer publik exponering.”

G&W Fondkommission är utsedd som Certified Adviser inför den förestående listningen vid Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har bistått med legal Due Diligence inför transaktionen och Mangold Fondkommission kommer att agera som likviditetsgarant för aktien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50,  www.gwkapital.se.

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. North net connect står inför listning på First North, Stockholm. North net connects certifierade rådgivare inför listning är G&W Fondkommission.