north net connect omnämns i tidningen Land i samband med leverans av lokalt mobilnät och WiFi nät till Bjelkesta gård i samarbete med LRF.

October 2, 2017

Tidningen Land uppmärksammar north net connect’s leverans av lokalt mobilnät till Bjelkesta gård som löser problemet med dålig mobiltäckning och även ger lantbrukaren den bästa trådlösa datakommunikation med WiFi nät på gården.

north net connect omnämns i tidningen Land i samband med leverans av lokalt mobilnät och WiFi nät till Bjelkesta gård i samarbete med LRF.

Tidningen Land uppmärksammar north net connect’s leverans av lokalt mobilnät till Bjelkesta gård som löser problemet med dålig mobiltäckning och även ger lantbrukaren den bästa trådlösa datakommunikation med WiFi nät på gården.

Läs nyheten på Bolagets hemsida,  www.northnetconnect.se/allmannanyheter/

Det lokala mobilnätet är en ny produkt som äntligen ger lantbrukare och företagare runt om i landet en lösning på dålig mobiltäckning. Ett lokalt mobilnät kombinerat med WiFi-nät installeras enkelt och ger sedan garanterad mobiltäckning, bästa datakommunikation och är integrerat mot andra nät med roaming så att man kan ringa med sin telefon i alla nät, precis som vanligt. När ett lantbruk får garanterad mobiltäckning och bästa trådlösa datakommunikation möjliggör man även användning av effektivare teknik för övervakning, larm, positionering med mera.

“Det är roligt att våra nya lokala mobilnät uppmärksammas av tidningen Land då problemet med dålig mobiltäckning på landsbygden är mycket stort och vi är naturligtvis stolta att omnämnas och att kan leverera en lösning på problemet. Vi tar välkommet emot förfrågningar från andra gårdar med dålig mobiltäckning.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.