North net connect utser CFO

August 22, 2017

North net connect har utsett Joakim Widström till CFO i koncernen. Joakim har en bakgrund från telekom- och banksektorn och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Joakim Widström tillträder befattningen den 22 augusti 2017.

North net connect utser CFO

North net connect har utsett Joakim Widström till CFO i koncernen. Joakim har en bakgrund från telekom- och banksektorn och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Joakim Widström tillträder befattningen den 22 augusti 2017.

Bolagets tidigare CFO, Lars Solin, står till bolagets förfogande under en övergångsperiod.

Bolagets VD Rikard Slunga säger i en kommentar ”Vi är glada att vi kunnat rekrytera Joakim Widström till bolaget och vårt team av kompetenta medarbetare. Joakim kommer med sin bakgrund från telekom och finanssektorn förstärka vår ledningsgrupp och bolagets verksamhetsstyrning. Samtidigt vill vi tacka Lars Solin för det arbete som utförts i samband med nyemissionen och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.