North net connects listning försenad

June 22, 2017

North net connects publika emission i maj/juni fulltecknades och attraherade totalt ca 180 nya aktieägare till Bolaget. Bolaget planerar en listning på Nasdaq First North och återkommer inom kort med datum för första listningsdag.

North net connects listning försenad

North net connects publika emission i maj/juni fulltecknades och attraherade totalt ca 180 nya aktieägare till Bolaget. Bolaget planerar en listning på Nasdaq First North och återkommer inom kort med datum för första listningsdag.

Listningen var preliminärt planerad till den 26 juni 2017 men kommer att bli försenad mot bakgrund av Nasdaqs hantering av Bolagets ansökan om listning pågår, samtidigt som sena inbetalningar från tecknare gör det omöjligt att hinna med registrering för att säkerställa att alla nya aktieägare ska hinna få leverans av sina aktier och teckningsoptioner till sina respektive depåer innan den 26 juni.

Registreringen av emissionen förutses bli klar i mitten av nästa vecka och Bolaget avser i samband med det att återkomma med ett nytt datum för första listningsdag.

G&W Fondkommission är utsedd som Certified Adviser inför den förestående listningen vid Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har bistått med legal Due Diligence inför transaktionen. Mangold kommer att agera som likviditetsgarant vid listningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50,  www.gwkapital.se.

Om north net connect 

North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus. Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

Detta pressmeddelande och ytterligare information om bolaget finns på hemsidan, www.northnetconnect.se.