Nu inleder Netmore Group AB (publ) teckningstiden för tidigare kommunicerad emission.

June 4, 2018

Nu inleder Netmore Group AB (publ) teckningstiden för tidigare kommunicerad emission.

 

Emissionen är en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. En unit, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption emitteras. Teckningstiden sträcker sig fram till den 19 juni. Ytterligare information finns tillgänglig på företagets hemsida: https://netmore.se/kategori/finansiella-nyheter/

Intresset från storägare i bolaget är större än de teckningsförbindelser som ingår i garantin.

Bolagets största ägare, Advanced Research Sweden AB, har för avsikt att teckna units för drygt  1 Msek mer än tidigare kommunicerat, samt därutöver har två anställda i bolaget intressen att teckna units för ca 0,2 Msek som inte ingår i garantin.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore är en mobiloperatör som når 99% av Sveriges befolkning och genom eget nät ger sina kunder möjlighet att påverka mobiltäckning, kapacitet och pris. 

Företaget marknadsför och levererar lokala mobila accesspunkter för anslutning till Netmores nät, mobiltjänster, carrier-grade WiFi-nät och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser, främst på den svenska marknaden – men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som North net connect AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 klockan 16:45 (CET).