Över 200 företag i 24 länder har valt M2M-SIM-kort från Netmore M2M

March 19, 2021

Netmore M2M:s globala SIM-kort (M2M-abonnemang) som är specialanpassade för IoT-enheter levererar nu uppkoppling till över 200 kunder i 24 länder. Företaget ser en tydlig digitaliseringstrend som påskyndas av covid-19-pandemin, och efterfrågan återfinns inom bland annat tracking, betallösningar, mobility och medicinteknik.

Över 200 företag i 24 länder har valt M2M-SIM-kort från Netmore M2M

Netmore M2M:s globala SIM-kort (M2M-abonnemang) som är specialanpassade för IoT-enheter levererar nu uppkoppling till över 200 kunder i 24 länder. Företaget ser en tydlig digitaliseringstrend som påskyndas av covid-19-pandemin, och efterfrågan återfinns inom bland annat tracking, betallösningar, mobility och medicinteknik.

Över 200 företag i 24 länder har nu valt att förse sina IoT-enheter med uppkoppling från Netmores globala M2M-SIM-kort. Kunderna hittas dels på den nordiska marknaden, och även i länder som USA, Tyskland, Frankrike och Polen.

Företagen som väljer Netmores lösning för cellulär IoT bedriver verksamhet i ett antal intressanta och spännande segment och branscher. Dessa speglar den övergripande tillväxten inom IoT, där allt fler smarta tillämpningsområden för ny teknik bygger på en hårdvara som kräver en pålitlig uppkoppling.

Stor efterfrågan finns bland annat inom trackinguppkopplade betallösningarmobility, och inte minst inom medicinteknik där det nu växer fram lösningar för exempelvis smittspårning och virustestning. Gemensamt för många IoT-bolag är en geografisk spridning av enheterna, något som förutsätter att man genom ett och samma SIM-kort har tillgång till flera olika nät, eftersom att täckningen kan variera. Liknande behov uppstår när enheterna förflyttar sig, både inom och utanför landets gränser.

Pandemin och utbrotten av covid-19 har visserligen haft en dämpande effekt på marknaden som helhet, men samtidigt ser man att det även varit en faktor som påskyndat digitaliseringen och skapat beteendeförändring inom många områden.

”Vi försöker aktivt att hjälpa både små och stora bolag att hitta en IoT-uppkoppling som gör att de kan skala sin innovativa verksamhet. Även om flera av våra kunder och affärer initialt sett är små, ser vi hur flera kunder växer med tiden, vilket förstås även har positiv effekt på vår försäljning. Vi växer tillsammans med våra kunder, och anpassar våra lösningar och prismodeller för att kunderna ska hitta skalbarhet”, säger Martin Flenhagen, Försäljningsansvarig Netmore M2M

 

Fem fördelar med Netmore M2M-SIM-kort: 

  1. Låg månadskostnad där en viss mängd data ingår, helt utan bindningstid.
  1. Abonnemangen aktiveras först när SIM-korten börjar användas.
  1. Global, europeisk eller lokal täckning. Roaming inom 192 länder och 728 nätverk.
  1. SIM-kort i alla storlekar (1FF, 2FF, 3FF, 4FF)
  1. M2M-plattform med kommande API-funktionalitet.

Martin Flenhagen, Försäljningschef Netmore M2M

martin.flenhagen@netmoregroup.com

+46 72-753 10 20

Netmore M2M AB, en del av Netmore Group AB (publ)

https://www.netmorem2m.com/

https://netmoregroup.com

Hälsingegatan 49

113 31 Stockholm

contact@netmorem2m.com