Påskhälsning från Netmore

April 8, 2020

Hej, Verkligheten i samhället, i och med Coronaviruset Covid-19, har påverkat oss alla, på ett eller annat sätt. För oss på Netmore berörs genomförandet av vårt event, Smart Society. För två veckor sedan berättade vi om att vi blir tvungna att skjuta på eventet och att vi återkommer så snart vi ser att vi kan, samma information har vi till dig idag. Vi jobbar nu aktivt med att hitta en lösning som ska bli minst lika bra, bortom Covid-19. Det är svårt att bedöma när detta virus och vårt samhälle stabiliserat sig men vi blickar framåt med positivitet och ser fram emot att träffas på Smart Society vid senare tidpunkt.

Påskhälsning från Netmore

Hej,

Verkligheten i samhället, i och med Coronaviruset Covid-19, har påverkat oss alla, på ett eller annat sätt. För oss på Netmore berörs genomförandet av vårt event, Smart Society. För två veckor sedan berättade vi om att vi blir tvungna att skjuta på eventet och att vi återkommer så snart vi ser att vi kan, samma information har vi till dig idag. Vi jobbar nu aktivt med att hitta en lösning som ska bli minst lika bra, bortom Covid-19. Det är svårt att bedöma när detta virus och vårt samhälle stabiliserat sig men vi blickar framåt med positivitet och ser fram emot att träffas på Smart Society vid senare tidpunkt.

Vi ser många inom näringslivet som är hårt drabbade av situationen, inte minst turistnäring och handel i övrigt. Det är omständigheter som ingen kan råda över och det enda vi kan göra är att visa medkänsla till varandra och vara så lyhörda som vi bara kan, för våra kunder, kollegor och familjer. Vi är säkra på att något gott kommer ut av detta, som i alla kriser.

Netmore och arbetet med digitalisering i städer och fastigheter stannar dock inte upp. Nu mer än någonsin är detta arbete viktigt för att vi alla ska stå starka långsiktigt!

Det har hänt mycket senaste månaderna som är otroligt positivt, vi har nyligen annonserat om vår företrädesemission som blev säkrad till 100% 2020-03-27. Vincero AB med dotterbolaget Vincero Utveckling AB är härmed storägare och kommer ge oss möjlighet för fortsatt planerad acceleration.

Övertaget av Bredbandsson har gått igenom och vi har nu driftsatt projektet om implementering av deras tjänster och de möjligheterna som kommer med förvärvet, se pressmeddelande.

Fler Kommuner ansluter sig till vårt Ekosystem för IoT, senaste är Falkenberg och Uddevalla. Vi har nu över 50 kommuner anslutna, därav 46 kommersiella nät, redo att etablera smarta lösningar för kommunens invånare och näringsidkare.

Netmore är med och levererar den första 5G-uppkopplade skogen och inte vilken skog som helst utan Sherwoodskogen i England. Nätet kommer bland annat användas för turistnäringen, besökarna i skogen kommer kunna, via VR, möta Robin Hood och hans vänner, se pressmeddelande.

I februari ingick Netmore avtal med Elisa Corporation, Finlands ledande Telecom Operatör. Avtalet innebär att vi är preferred partner för utbyggnad av privata nät av industristandard i Sverige och Finland, se pressmeddelande.

Vårt affärsområde Connected Industry, frigörs från Connected City (tidigare Connected City & Industry) och blir ett eget fokusområde med nytillsatte, Henrik Sund, som ansvarig. Henrik är i full gång med diskussioner på olika håll för tillväxt inom området.

Arbetet med Årsredovisningen pågår för fullt och kommer som planerat publiceras den 2020-04-21.

Med denna uppdatering från oss på Netmore vill jag passa på att önska alla kunder, investerare och vänner en Glad Påsk (analog eller digital) och på återhörande inom kort!

Hälsningar,

Erik Hallberg

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se