Poströstning före extrastämman i Netmore Group AB (publ)

August 26, 2020

Poströstning före extrastämman i Netmore Group AB (publ)

Styrelsen i Netmore Group har beslutat att aktieägarna före extrastämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

Med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor görs detta mot bakgrund av den pågående situationen med Covid-19

Mer information samt formulär för röstning finns på bolagets hemsida

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Plate CFO, +46 76-894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida: www.netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se