PTS 5G-forum

April 17, 2018

PTS 5G-forum

Netmores CTO, Johan Jobér var en av föredragshållarna på PTS 5G-forum på Hilton i Stockholm.  

Syftet med konferensen var att diskutera utvecklingen och utbyggnaden av 5G-nät i Sverige och den förändring som kommer att ske på marknaden för elektronisk kommunikation och framtida affärsmodeller.

Omkring 100 personer deltog i konferensen med representanter från både regering, myndigheter och näringsliv (Ericsson, Volvo och Facebook – som även var talare). Bland övriga talare fanns också Netmore, Bahnhof, Teracom och PTS.

Ett diskussionsforum hölls efter föredragen där samtliga deltagare fick möjlighet att ge sin syn på hur man bäst får 5G att bli en kraft som gynnar samhällsutvecklingen.

De flesta deltagarna var överens om att 5G kommer att skapa nya ekosystem där lokala mobil- och datanät kommer spela en framträdande roll. Man tyckte samtidigt att det är väldigt viktigt att PTS ger näring åt detta genom att skapa fler licensfria frekvensband, på samma sätt som WiFi, Dect, bluetooth hittills skapat en flora av smarta lösningar, men där dagens tillgängliga spektrum är en flaskhals.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Netmores affärsidé att skapa och driva lokala nät är första steget in i 5G – med filosofin att hålla så mycket som möjligt lokalt för att undvika onödiga omvägar via centrala nätverk. Detta gynnar både nät-säkerhet, svarstider och ekonomin för de som väljer lokala nät före de publika näten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.net

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

 

Om Netmore

Netmore (north net connect AB (publ)) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 klockan 09:00 (CET).