Publicering av årsredovisning 2021

April 21, 2022

Netmore AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.netmoregroup.com. Årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Publicering av årsredovisning 2021

Netmore AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.netmoregroup.com.  Årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Till årsredovisningen (länk).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Plate, CFO
+ 46 76 894 92 39
thomas.plate@netmoregroup.com

Netmore Group AB (publ)Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm Hemsida: www.netmoregroup.com
Om Netmore Group
Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90