Rättelse avseende MAR-märkning

December 10, 2020

Pressmeddelandet per den 9 december 2020 avseende valberedningens fastställande innehöll felaktigt en så kallad MAR-märkning. Detta var ej bolagets intention, då informationen ej är att betrakta som insiderinformation.

Rättelse avseende MAR-märkning

Stockholm, 10 december, 2020

Pressmeddelandet per den 9 december 2020 avseende valberedningens fastställande innehöll felaktigt en så kallad MAR-märkning. Detta var ej bolagets intention, då informationen ej är att betrakta som insiderinformation.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Plate CFO, +46 76-894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se