Redeye publicerar inledande analys av Netmore – basvärde 2,40 SEK per aktie

December 15, 2021

Redeye har idag publicerat en inledande analys av Netmore Group. Man belyser att bolaget erbjuder lösningar som svarar mot ett genuint marknadsbehov, och att affärsmodellen som baseras på återkommande intäktsströmmar medför positiva nätverkseffekter. Vidare lyfter man fram att företaget har en imponerande ägarstruktur som kan bidra till snabb kommersialisering. Redeye konstaterar därtill att aktiens värdering har en signifikant uppsida som i ett basscenario sätts till 2,40 SEK per aktie. Analysen görs av Redeye på uppdrag av Netmore Group, inom ramarna för ett betalt samarbete.

Redeye publicerar inledande analys av Netmore – basvärde 2,40 SEK per aktie

Redeye har idag publicerat en inledande analys av Netmore Group. Man belyser att bolaget erbjuder lösningar som svarar mot ett genuint marknadsbehov, och att affärsmodellen som baseras på återkommande intäktsströmmar medför positiva nätverkseffekter. Vidare lyfter man fram att företaget har en imponerande ägarstruktur som kan bidra till snabb kommersialisering. Redeye konstaterar därtill att aktiens värdering har en signifikant uppsida som i ett basscenario sätts till 2,40 SEK per aktie. Analysen görs av Redeye på uppdrag av Netmore Group, inom ramarna för ett betalt samarbete.

Urval från Redeyes analys sammanfattas i punktform:

  • Netmores lösningar svarar mot ett genuint marknadsbehov. Att driva digitalisering genom att ingå strategiska partnerskap, kombinerat med fokus på att etablera återkommande intäktsströmmar, medför positiva nätverkseffekter.
  • Imponerande och robust ägarstruktur som möjliggör snabb kommersialisering. Buildroid Invest, Polar Structure och SBB utgör några av Nordens största och mest innovativa infrastrukturinvesterare.
  • Verksamheten är validerad av de fastighets- och infrastrukturinvesterare. Detta skapar strategiska förutsättningar för storskalig utrullning av Netmores tjänster och produkter i Europa.
  • Den etablerade joint venture-strukturen tillsammans med Polar Structure möjliggör för expansion av ett IoT-nät med kapacitet att koppla upp miljontals sensorer och enheter som samtliga inbringar månatliga intäkter till bolaget.
  • Att Netmore tar rollen som strategisk partner i kundernas digitaliseringsprocess lägger grunden för långa kundrelationer.
  • Netmores växande IoT-nät medför positiva nätverkseffekter när företagets kunder erbjuds en större geografisk marknad. Utrullningen av Netmores fastighetsprodukt bedöms kunna bidra till att än mer kostnadseffektivt IoT-nät, något som utgör en konkurrensfördel mot tänkbara konkurrenter.
  • Företaget har en unik position på 5G-marknaden tack vare en innovativ lösning för öppen operatörsneutral 5G-infrastruktur i inomhusmiljöer (Neutral Host Networks).
  • Ökat fokus på hållbarhet driver marknaden i Netmores riktning.
  • Byggnader står för cirka 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Att med hjälp av IoT digitalisera fastighetssektorn bedöms kunna bidra kraftigt till att uppnå olika målsättningar avseende klimat och hållbarhet.

Redeye bedömer att värdet på Netmores aktie har en signifikant uppsida. Pris per aktie sätts i ett basscenario till 2,4 SEK per aktie.

För mer information och en fullständig analys som sammanfattar såväl risker och utmaningar som möjligheter, vänligen besök Redeyes hemsida på följande länk: https://www.redeye.se/research/829358/netmore-group-iot-enabler-with-solid-moats

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90