Reijmyre Glasbruk väljer Netmore Connect

June 7, 2018

Den första beställningen av Netmore Connect kommer från Reijmyre Glasbruk i Östergötland. Reijmyre Glasbruk har valt Netmore Connect till sin företagskommunikation efter en upphandling där lösningen bäst uppfyllde kraven med modern företagsväxel och mobilabonnemang med garanterad täckning. Beställningen omfattar även leverans av Netmore WiFi inom Reijmyre Glasbruk. Leverans kommer att ske under juni månad. Affären sker i samarbete med återförsäljare och ordervärde är ca 100 000 SEK över 3 år.

Reijmyre Glasbruk väljer Netmore Connect

Den första beställningen av Netmore Connect kommer från Reijmyre Glasbruk i Östergötland. Reijmyre Glasbruk har valt Netmore Connect till sin företagskommunikation efter en upphandling där lösningen bäst uppfyllde kraven med modern företagsväxel och mobilabonnemang med garanterad täckning. Beställningen omfattar även leverans av Netmore WiFi inom Reijmyre Glasbruk. Leverans kommer att ske under juni månad. Affären sker i samarbete med återförsäljare och ordervärde är ca 100 000 SEK över 3 år.

”Det är spännande att få leverera Netmore Connect till Reijmyre Glasbruk. Lösningen ger kunden garanterad mobiltäckning kombinerat med en modern företagsväxel. Beställningen inkluderar även Netmore WiFi, som ger kunden ett professionellt WiFi inom hela företaget, säger Mats Ragnarsson, säljare på Netmore Group AB.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Ragnarsson, Säljare netmore, +46 70 855 00 99, mats.ragnarsson@netmore.se

Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.net

Om Reijmyre Glasbruk

Reijmyre Glasbruk tillverkar och säljer genuint svenskt glas med mer än 200 års hantverkstradition av munblåst bruksglas. Bolagets ambition är att produkter ska ge ett mervärde som inte bara består utan också ökar över tiden. Högsta kvalitet för såväl vardag som fest kännetecknar glasprodukter från Reijmyre Glasbruk. Bolaget lägger stor vikt vid tradition i samklang med god design och nytänkande när vårt glas skapas.

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

Till kunden marknadsför och levererar Netmore utöver mobiltjänster och eget mobilnät (med mobil accesspunkt), högkvalitativa WiFi-nät samt IT -integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Kundens behov styr den helhetslösning som erbjuds och som framtidssäkrar kundens kommunikation. Netmore erbjuder specialister inom nätkonstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Produkter och tjänster säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser, främst på den svenska marknaden – men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

 

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 klockan 08:50 (CET).