Sommarhälsning från oss på Netmore Group

June 17, 2020

Sommaren har gjort sitt intåg i hela landet och semestrar står bakom knuten. Det har varit ännu en händelserik period för oss på Netmore. Jag vill börja med att skriva lite om vårt event som vi arrangerar, Smart Society. Eventet kommer flyttas till 2021, 15–16 april, på grund av Covid-19, mer information kommer senare i höst. Men utvecklingen och digitaliseringen stannar inte av på grund av pandemin, nu mer än någonsin ser vi över vårt digitala sätt att arbeta på, därav kommer vi redan i höst anordna ett digitalt event där fokus kommer ligga på fastighetsbranschen.

Sommarhälsning från oss på Netmore Group

Sommaren har gjort sitt intåg i hela landet och semestrar står bakom knuten. Det har varit ännu en händelserik period för oss på Netmore. Jag vill börja med att skriva lite om vårt event som vi arrangerar, Smart Society. Eventet kommer flyttas till 2021, 15–16 april, på grund av Covid-19, mer information kommer senare i höst. Men utvecklingen och digitaliseringen stannar inte av på grund av pandemin, nu mer än någonsin ser vi över vårt digitala sätt att arbeta på, därav kommer vi redan i höst anordna ett digitalt event där fokus kommer ligga på fastighetsbranschen.

Höstens viktigaste mötesplats för skapandet av digitalt smarta fastigheter och det smarta samhället

Smart Property är höstens viktigaste mötesplats för aktörer verksamma inom utvecklingen av fastighetsbranschen. Under två dagar förkovras vi inom Internet of Things och skapandet av smarta fastigheter, på riktigt. Webeventet är mer än ett vanligt webinarium, det är interaktivt. Det kommer vara en stor scen, parallella break out sessions, utställare med egna montrar, möjlighet till chat och privata möten. Syftet med eventet är att sammanföra fastighetsägare, tjänsteleverantörer, kommuner, operatörer med flera för att nyttja ekosystemet och främja utvecklingen av vårt samhälle. Låt oss gå från egosystem till ekosystem och från konkurrens till samarbete!

I detta event så samarbetar vi med Proptech Sweden. För mer information, event@netmoregroup.com

Event är kul och givande för våra gemensamma affärer inom vårt ekosystem och vissa av våra projekt har just satt sin grogrund under event som vi tidigare anordnat. För våra affärsområden har samtliga haft god tillväxt trots omständigheterna i samhället, kanske har det tagit lite längre tid än vanligt men fortfarande positivt. Vi har annonserat om ett flertal kommuner som anslutit sig till oss och vill samarbeta för att bygga ut IoT-nät i städer, bland annat: Värnamo, Falkenberg och Uddevalla. Det pågår en uppsjö av tester, projekt och innovationer i IoT-näten och resultaten ser lovande ut, vi har bara sett början på IoT´s kraft i vårt samhälle.

Intresset från fastighetsbranschen har varit extremt stort, så pass stort att våra majoritetsägare nu är från branschen. Vincero, Stronghold och Neptunia, ägare i Netmore, bildade Buildroid som kommer vara som en sorts katalysator för hela fastighetsindustrin. Netmore är en del i detta, i form av nätverksoperatör. Vi ser med spänning fram emot möjligheterna som nu öppnas.

Det är stort fokus på säkerhet och data inom IoT-marknaden. Detta är något som vi på Netmore aldrig gör avkall på. Vi ser säkerhet som en av de viktigaste hörnstenar inom digitaliseringen, detta är ett ständigt pågående arbete och utveckling för att kunna erbjuda våra kunder säkra, stabila och trygga lösningar. Men samtidigt göra det komplicerade enkelt och användarvänligt. Vår tro är att nätet ska anpassa sig efter kundernas behov och inte tvärt om. Det ska bara funka!

Jag vid pennan, Erik Hallberg, har verkat som VD för Netmore Group under ca 1 år. Vi har gjort ett fokuseringsarbete, omstrukturerat organisationen, tagit in kapital för att kunna växa bolaget i den takt som vi ser marknaden efterfrågar genom 2 emissionsrundor och en riktad emission. Det har bitvis varit tufft och krävt mycket av oss internt men det är en ynnest att arbeta tillsammans med kollegor som är villiga att göra det lilla extra för att vi alla ska nå våra mål. Vi har skapat en starkare balansräkning samtidigt som bolaget fått större intresse från investerare, från ca 200 aktieägare för ett år sedan till kring 1500 idag. Bolaget har också som tidigare annonserade förändringar attraherat strategiska investerare som Vincero AB, Stronghold Invest AB och Neptuni Invest AB via det nu samägda bolaget Buildroid AB. Under det här året har vi gjort viktiga strategiska investeringar i vår utvecklingsportfölj och med det kunnat addera viktiga kunder som Akelius, andra fastighetsbolag, industrikunder, etablerat oss med JV i tre länder och fått privata nätaffärer utöver i Sverige i Irland och en av de första privata 5G affärerna i England till Sherwood skogen.

Personalen inom Netmore är alla otroligt effektiva, flexibla, lojala och fantastiska. Kompetens kombinerat med fokus, målvilja och hängivenhet har gjort allt detta möjligt. Med fantastiskt humankapital tillsammans med en styrelse och ägargrupp som ger mandat har denna acceleration varit möjlig under kort tid.

Med det sagt så vill jag hänvisa till det pressmeddelande som skickades ut för några veckor sedan där vi berättade om att jag lämnar nu över rodret till Ove Anebygd som kommer starta som ny VD för Netmore Group den 1 september 2020. Jag hälsar Ove välkommen och vet att han kommer fortsätta driva med samma målsättning och vilja att accelerera Netmore till den diamant det är.

Men först skall vi summera Q2 2020 finansiellt under sommaren. Ett kvartal som vi hanterat med stort fokus på att fortsätta acceleration trots den omgivning som är omkring oss.

Riktigt trevlig sommar till er alla, anställda, kunder, partners, ägare och vänner!

Erik Hallberg

Erik Hallberg
CEO
erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se