Start av handel i rätter och BTA B i Netmore Group AB (publ)

October 14, 2019

Start av handel i rätter och BTA B i Netmore Group AB (publ)

Handel i teckningsrätter (TR B) och tecknade betalda B-aktier (BTA B) i den pågående företrädesemissionen kommer att starta i morgon tisdag den 15 oktober. 

För ytterligare information, kontakta: Erik Hallberg, VD Tel: 0706-58 16 16 E-post: Erik.hallberg@netmoregroup.com Netmore Group AB (publ) Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm Hemsida: www.netmoregroup.com

Om Netmore Group Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08 -503 000 50