Svensk bostadsutvecklare väljer Netmore som kommunikationsoperatör för sitt bestånd – upp till 4 000 hushåll kommer erbjudas bredbandstjänster

October 3, 2022

En svensk bostadsutvecklare har valt Netmores konnektivitetsplattform för leverans av bredband och TV-tjänster till hyresgäster i beståndet. Parterna har tecknat ett treårigt ramavtal som ger Netmore exklusiv rätt att leverera kommunikationstjänster till fastigheter som ingår i beståndet. Ramavtalets värde har en potential om upp till 65 MSEK. Det faktiska utfallet påverkas av flera rörliga parametrar. De första fastigheterna beräknas vara anslutna under andra halvan av 2023.

Svensk bostadsutvecklare väljer Netmore som kommunikationsoperatör för sitt bestånd – upp till 4 000 hushåll kommer erbjudas bredbandstjänster

 

En svensk bostadsutvecklare har valt Netmores konnektivitetsplattform för leverans av bredband och TV-tjänster till hyresgäster i beståndet. Parterna har tecknat ett treårigt ramavtal som ger Netmore exklusiv rätt att leverera kommunikationstjänster till fastigheter som ingår i beståndet. Ramavtalets värde har en potential om upp till 65 MSEK. Det faktiska utfallet påverkas av flera rörliga parametrar. De första fastigheterna beräknas vara anslutna under andra halvan av 2023.

Affären i korthet

En svensk bostadsutvecklare har efter en urvalsprocess valt Netmore som kommunikationsoperatör till sitt växande svenska fastighetsbestånd. Parterna har tecknat ett treårigt ramavtal som innebär att Netmore ges exklusiv rätt att leverera både bredband och TV-tjänster till uppskattningsvis 4 000 hushåll samt eventuella kommersiella lokaler över avtalsperioden. Varje individuell fastighet som avropar Netmores tjänster har ett avtal som löper under fem år.

Samarbetet inleds med att Netmore i varje avsedd fastighet etablerar en framtidssäker digital infrastruktur som möjliggör leverans av högkvalitativa och kostnadseffektiva kommunikationstjänster. Slutkunden kommer sedan att erbjudas konkurrenskraftiga bredbandstjänster som kommer finnas tillgängliga redan i samband med att hyresgästen flyttar in.

Ramavtalets potentiella värde för bredbandstjänsterna beräknas till cirka 65 MSEK, och det faktiska utfallet styrs huvudsakligen av fastighetsbolagets utbyggnadstakt och den penetration som Netmore och dess samarbetspartners uppnår i samband med bearbetningen av respektive fastighet.

”Vi är glada över att ytterligare ett fastighetsbolag valt oss som exklusiv kommunikationsoperatör i sina fastigheter, och ser fram emot att påbörja arbetet med att etablera vår moderna kommunikationsinfrastruktur. Nu inleds arbetet med att leverera ett harmoniserat nät som kommer både hyresgäster och fastighetsägaren till gagn. ”,
säger Andreas Eriksson, CPO, Netmore Group

Netmore utvecklar nästa generations kommunikationsplattform

Netmore erbjuder i rollen som kommunikationsoperatör ett öppet nät med full tillgång till internet redan på inflyttningsdagen, där slutkunden även ges möjlighet att välja alternativ ISP. Vidare erbjuder Netmores plattform ett komplett register av IoT-tjänster som möjliggör för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att etablera automatisering samt effektiviserad drift och förvaltning av både hela bestånd och enskilda fastigheter.

Detta innebär att Netmores plattform kombinerar fördelarna med den klassiska KO-modellen och nya KO 2.0, vilket i sin tur är ett steg i riktning mot en effektiv och säker uppkoppling av flerbostadshus.

 

Kontaktuppgifter:

Andreas Eriksson, CPO, Netmore Group

Tel: 070-555 61 65

E-post: andreas.eriksson@netmoregroup.com

Johan Stigels, Presskontakt, Netmore Group

Tel: 072-250 96 29

E-post: johan.stigels@netmoregroup.com

 

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2022 klockan 08:50 CEST

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.