Teckningsperioden förlängs för north net connects emission fram till fredag 2 juni, med planerad efterföljande listning på First North

May 31, 2017

Teckningsperioden förlängs för north net connects emission fram till fredag 2 juni, med planerad efterföljande listning på First North

Mot bakgrund i frågor som inkommit till Bolaget från intresserade som önskar ytterligare tid för att hinna med att sätta sig in i Bolagets erbjudande, har Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden fram till och med den 2 juni avseende pågående erbjudande om teckning av units.

Om Erbjudandet:

North net connect AB (publ) som installerar, säljer och underhåller lokala mobil- och WiFi-nät,
har pågående teckningsperioden i en till 100 % säkerställd emission om 24 miljoner kronor inför
planerad listning på Nasdaq First North Stockholm (förutsatt godkännande för upptagande till handel). De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.

North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för
att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus. Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

North net connect ser goda kommersiella möjligheter att ta en position på en ny och växande marknad där behovet av bra inomhuskommunikation ökar hela tiden och i princip alla fastigheter har behov av egna trådlösa nät. North net connect är först ute med ett komplett fungerande erbjudande till fastighetsägare och industrier och har ambitionen att ta en rejäl andel av denna nya marknad. Ökad inomhusanvändning av smarta enheter, ökat antal mobila smarta enheter, ökande datamängder och växande användning av trådlös kommunikation för företagens kärnverksamhet bidrar alla starkt till behov av fungerande nät inte bara utomhus utan även inomhus och i många trafikintensiva miljöer.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar emissionen och noteringen: ”North net connect fokuserar
på teknik där system och lösningar möter kundernas ökande behov av mobil uppkoppling. Våra
lösningar har sålts till strategiskt viktiga kunder och bolaget har haft en stark tillväxt i försäljningen
under första kvartalet 2017. Allt detta utgör en stadig grund inför en kommande expansion i Sverige
och internationellt. Jag är därför övertygad om att vi kan skapa betydande värde för aktieägarna
framöver. Därtill är vårt nya produkterbjudande för flerfamiljshus ett skalbart koncept med stora möjligheter att tas emot väl på marknaden

North net connects ledning och styrelse har arbetat fram planer och mål för tillväxt såväl inom produktutveckling som försäljning för att säkerställa ökad omsättning och lönsamhet för Bolaget.

Teckningsperioden pågår till och med den 2 juni. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått som legal rådgivare inför transaktionen.

Erbjudandehandlingar och investeringsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.northnetconnect.se, via www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut.

För ytterligare information
Rolf Norberg, Ordförande; tfn 070-5937489 e-mail: rolf.norberg@nor.net
Rikard Slunga, VD; tel 0735-272 486, e-mail: rikard.slunga@nor.net

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 klockan 08:55 (CET).