Teckningsperioden påbörjad för north net connects emission med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

May 18, 2017

Teckningsperioden påbörjad för north net connects emission med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

North net connect AB (publ), som installerar, säljer och underhåller lokala mobil och WiFi-nät, inleder nu teckningsperioden i en till 100 % säkerställd emission om 24 miljoner kronor inför en planerad listning den 26 juni på Nasdaq First North Stockholm (förutsatt godkännande för upptagande till handel).
De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.

North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus.
Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

North net connect AB ser goda kommersiella möjligheter att ta en position på en ny och växande marknad. Ökad inomhusanvändning av smarta enheter, ökat antal mobila smarta enheter, ökande datamängder och växande användning av trådlös kom­munikation för företagens kärnverksamhet bidrar alla starkt till behov av fungerande nät inte bara utomhus utan även inomhus och i många trafikintensiva miljöer.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar emissionen och noteringen: ”North net connect fokuserar på teknik där system och lösningar möter kundernas ökande behov av mobil uppkoppling. Våra lösningar har sålts till strategiskt viktiga kunder och bolaget har haft en stark tillväxt i försäljningen under första kvartalet 2017. Allt detta utgör en stadig grund inför en kommande expansion i Sverige och internationellt. Jag är därför övertygad om att vi kan skapa betydande värde för aktieägarna framöver.

North net connects ledning och styrelse har arbetat fram planer och mål för tillväxt såväl inom produktutveckling som försäljning för att säkerställa ökad omsättning och lönsamhet för Bolaget.

Teckningsperioden pågår mellan 17 maj – 30 maj. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått som legal rådgivare inför transaktionen.

Erbjudandehandlingar och investeringsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.northnetconnect.se, via www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut.

För ytterligare information
Rolf Norberg, Ordförande; tfn 070-5937489 e-mail: rolf.norberg@nor.net
Rikard Slunga, VD; tel 0735-272 486, e-mail: rikard.slunga@nor.net

 

 

Taggar: