Teckningstiden förlängs i Netmore Groups pågående företrädesemission

April 26, 2020

Styrelsen i Netmore Group AB (publ) beslutar att förlänga teckningstiden i pågående företrädesemission till och med den 22 maj samt handeln med teckningsrätter (TR B) till och med den 19 maj. Detta för att på ett enkelt sätt möjliggöra för insynspersoner att teckna för sin andel, med anledning av att bolaget befinner sig i en stängd period och att regelverket avseende detta är otydligt. Förlängningen innebär också att tecknare ges möjlighet att ta del av Q1-rapporten den 12 maj. Styrelsen har också värderat pågående situation avseende COVID-19.

Teckningstiden förlängs i Netmore Groups pågående företrädesemission

Styrelsen i Netmore Group AB (publ) beslutar att förlänga teckningstiden i pågående företrädesemission till och med den 22 maj samt handeln med teckningsrätter (TR B) till och med den 19 maj. Detta för att på ett enkelt sätt möjliggöra för insynspersoner att teckna för sin andel, med anledning av att bolaget befinner sig i en stängd period och att regelverket avseende detta är otydligt. Förlängningen innebär också att tecknare ges möjlighet att ta del av Q1-rapporten den 12 maj. Styrelsen har också värderat pågående situation avseende COVID-19.

Ny dag för offentliggörande av utfallet är omkring den 27 maj, då även avräkningsnotor går ut till de som tilldelas i emissionen avseende teckningar utan företrädesrätt.

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Norberg, Styrelsens ordförande Tel: 070 593 74 89

Erik Hallberg, VD Tel: 0706-58 16 16

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm Hemsida: www.netmoregroup.com

Om Netmore Group
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group är en komplett
operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre
energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i
Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08 -503 000 50