Thomas Plate blir ny CFO för north net connect då vår hittillsvarande CFO, Joakim Widström, har valt att återgå till banksektorn.

October 9, 2017

Thomas Plate har mer än 20 års erfarenhet från olika roller som Business Controller och CFO inom Telecom och IT bolag, bland annat Telenor, TDC och Assidomän. Thomas Plate tillträder sin tjänst som CFO den 17 oktober 2017.

Thomas Plate blir ny CFO för north net connect då vår hittillsvarande CFO, Joakim Widström, har valt att återgå till banksektorn.

Thomas Plate har mer än 20 års erfarenhet från olika roller som Business Controller och CFO inom Telecom och IT bolag, bland annat Telenor, TDC och Assidomän. Thomas Plate tillträder sin tjänst som CFO den 17 oktober 2017.

“Jag är glad att vi har lyckats rekrytera Thomas Plate som har en bred och djup erfarenhet som CFO och Business Controller och han kommer att ha en viktig funktion inom bolaget med att säkerställa verksamhetstyrningen och den finansiella planeringen” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 klockan 08:30 (CET).