Tidsplan fastställd i den beslutade företrädesemissionen

April 14, 2020

Styrelsen i Netmore Group AB har beslutat att följande tidplan skall gälla i den förestående företrädesemissionen:

Tidsplan fastställd i den beslutade företrädesemissionen

Styrelsen i Netmore Group AB har beslutat att följande tidplan skall gälla i den förestående företrädesemissionen:

Teckningsperiod:                                   23 april 2020 till och med den 8 maj 2020

Avstämningsdag:                                   21 april 2020

Sista dag för handel

inklusive rätt till deltagande:                17 april 2020

Första dag exklusive
rätt till deltagande:                                20
 april 2020

Handel med uniträtter (UR):                  23 april till och med den 6 maj 2020

Handel med BTA B:                               Handel i betalda tecknade aktier av serie B (BTA B) pågår från den 23 april tills meddelande om handelns upphörande kommuniceras i samband med emissionens registrering.

Teckning även utan stöd av teckningsrätter kommer att vara möjligt under teckningsperioden.

Som tidigare kommunicerats är emissionen fullt ut, under vissa förutsättningar relaterade till budpliktsreglerna, garanterad av Vincero Utveckling AB som är ett dotterbolag till Vincero AB.

Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut avseende emissionen och G&W Fondkommission är finansiell rådgivare.

Fullständig informationen i övrigt om den förestående företrädesemissionen har kommunicerats den 24 mars.

 

För ytterligare information, kontakta:

Erik Hallberg, VD Tel: 0706-58 16 16

E-post: erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB (publ),

Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm

Hemsida: www.netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se