Tillförordnad VD utsedd i Netmore

July 1, 2020

Som tidigare meddelats kommer Ove Anebygd att efterträda Erik Hallberg som VD för Netmore Group AB (publ) från den 1 september 2020. Under juli och augusti kommer bolagets CFO Thomas Plate att verka som tillförordnad VD, med anledningen av att Erik Hallberg formellt avslutar sitt uppdrag den 30 juni 2020.

Tillförordnad VD utsedd i Netmore

Som tidigare meddelats kommer Ove Anebygd att efterträda Erik Hallberg som VD för Netmore Group AB (publ) från den 1 september 2020. Under juli och augusti kommer bolagets CFO Thomas Plate att verka som tillförordnad VD, med anledningen av att Erik Hallberg formellt avslutar sitt uppdrag den 30 juni 2020.

Erik kommer emellertid att stå till bolagets förfogande under denna period för att säkerställa kontinuitet och överlämning.

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Norberg, Styrelsens ordförande Tel: 070-593 74 89

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida: www.netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se