Utökad patentportfölj för dotterbolaget Tarifflex AB

October 9, 2018

Tarifflex AB, ett dotterbolag inom Netmore Group AB, har beviljats patent i Kina för sin uppfinning: ”An arrangement for minimizing communication and integration complexity between software applications”. Förenklat ger tekniken organisationer betydande tids- och kostnadsbesparingar i samband med utveckling och underhåll av affärs- och driftstödssystem inom de flesta branscher. Motsvarande patent är beviljat i USA och sökt (pending) i Europa. Vidare har bolaget inlämnat ytterligare patentansökan för att bland annat rymma AI-funktionalitet i samverkan mellan system

Utökad patentportfölj för dotterbolaget Tarifflex AB

Tarifflex AB, ett dotterbolag inom Netmore Group AB, har beviljats patent i Kina för sin uppfinning: ”An arrangement for minimizing communication and integration complexity between software applications”. Förenklat ger tekniken organisationer betydande tids- och kostnadsbesparingar i samband med utveckling och underhåll av affärs- och driftstödssystem inom de flesta branscher. Motsvarande patent är beviljat i USA och sökt (pending) i Europa. Vidare har bolaget inlämnat ytterligare patentansökan för att bland annat rymma AI-funktionalitet i samverkan mellan system.

”Vi utvecklar kontinuerligt vårt Tarifflex Abstraction Layer (TALe). Allt fler inser att huvudutmaningen inom såväl automatisering, IoT eller digitalisering blir att få olika system att samverka. Vi ser ökat intresse hos både små- och stora kunder för våra lösningar för närvarande. Eftersom denna marknad är global är det viktigt att utveckla patentportföljen på motsvarande sätt, vilket både öppnar upp för fördjupade diskussioner med globala intressenter samtidigt som risken för intrång minskas”, säger Johan Jobér, VD på Tarifflex Telecom AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Jobér, VD Tarifflex Telecom AB, +46 73 172 30 01, Johan.jober@netmore.se

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB (publ), +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.se  

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018 klockan 08:30 (CET).

 

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore är en mobiloperatör som erbjuder mobilatjänster i hela Sverige och genom eget mobilnät ger kunderna möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.