Netmore Group AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

Teckningsperiod: 22 november - 6 december 2021 (avslutad)

Handlingar

 

 

Netmore Group är en ledande europeisk IoT-operatör (Internet of Things) baserad i Stockholm. Företaget möjliggör kraftfull värdeskapande digitalisering genom att förse fastigheter, städer, kommuner, företag och industrier med nätverksinfrastruktur anpassad för att koppla upp miljontals enheter.

Affärsmodellen bygger på att ackumulera växande återkommande intäktsströmmar som kommer från abonnemangs- och serviceintäkter vilka kanaliseras från operatörsrollen och de uppkopplade enheterna inom tre huvudsakliga affärsområden:

  • Netmore Property Network
  • Netmore Open Access 5G Network
  • Netmore IoT Network

Företagets försäljning och marknadsbearbetning sker genom att knyta strategiska partnerskap med relevanta aktörer, så som fastighetsbolag, infrastrukturinvesterarare samt lösningsutvecklare inom IoT. Gruppen består av ett antal dotterbolag som bedriver verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Irland utöver verksamheten i Norden, där majoriteten av Bolagets verksamhet idag finns.

Vd Ove Anebygd presenterar Netmore

 

 

Netmore Investment Case

Fyra anledningar att delta i emissionen
Kraftfull ägarstruktur med substantiell finansiell bakgrund inom fastigheter, digitalisering och infrastruktur

Huvudägaren Buildroid (Vincero och Stronghold) med särskilt fokus på digitalisering inom fastigheter kompletteras av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) och infrastrukturinvesteraren Polar Structure. Netmore skapar tillsammans med dessa finansiella och strategiska förutsättningar för storskalig utrullning av nätverksinfrastruktur ämnad för att driva digitalisering och för att koppla upp tusentals fastigheter och miljontals IoT-enheter.

Aktiv på en marknad som drivs av flera globala megatrender

IoT som ett medel för ökad digitalisering drivs på av strävan efter ett resurseffektivt samhälle med ökande livskvalitet. Initiativ för klimatneutrala verksamheter, accelererande utveckling av fastighetsteknologi (proptech) samt framväxten av smarta byggnader, städer och industrier är krafter som bekräftar Netmores val av strategi.

Tar operatörsroll inom både fastigheter, 5G och IoT

Med etableringen av IoT går samhället in i en era som ställer krav på nät som är byggda och anpassade för ändamålet att koppla upp miljontals enheter. Detta skapar ett behov av en ny typ av roll i operatörslandskapet, där Netmore tar tätposition som möjliggörare av uppkopplade fastigheter, öppna 5G-nät och storskalig IoT.

Affärsmodell som bygger på återkommande intäktsströmmar

Netmores affärsmodell bygger på att ackumulera successivt växande återkommande intäktsströmmar som kommer från de abonnemangs- och serviceintäkter vilka växer fram inom affärsområdena fastighetsnätverk, 5G och storskalig IoT.

Vd Ove Anebygd kommenterar emissionen

”Företrädesemissionen utgör, tillsammans med den nyligen genomförda riktade emissionen om 70 MSEK, den avslutande etappen i en finansiering som ger oss möjligheter att i ännu högre takt bygga kommersiellt momentum inom våra strategiskt utvalda affärsområden fastighetsdigitalisering, 5G och IoT. Kombinerat med våra kraftfulla investeringssamarbeten medför kapitalet dessutom att vi kan expandera geografiskt genom att etablera vår infrastruktur på fler europeiska marknader. 

Avslutningsvis är det särskilt glädjande att se att emissionen tack vare befintliga huvudägares förtroende är fullt säkerställd. Jag hoppas alla övriga nuvarande aktieägare fortsatt vill vara med på denna spännande resa.” 

 

Affärer och samarbeten

2021 summerat

 

Videomaterial

Ytterligare videomaterial presenteras inom kort