Information om offentligt uppköpserbjudande från huvudägaren Polar Structure AB

Offentligt uppköpserbjudande 2022

Denna sida innehåller information avseende det offentliga uppköpserbjudandet (budpliktserbjudande) från huvudägaren Polar Structurue AB till aktieägarna i Netmore Group AB.

Handlingar

Erbjudandehandling

Ej publicerad än

 

Övriga handlingar