Information om avslutat offentligt uppköpserbjudande från huvudägaren Buildroid Invest AB

Det offentliga uppköpserbjudandet är nu avslutat

Acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet från huvudägaren Buildroid Invest AB löpte ut den 24 juni 2021.

Utfallet i uppköpserbjudandet resulterade i att 17 302 095 aktier av serie B, motsvarande 6,9 procent av aktierna och 4,3 procent av rösterna i Netmore, lämnats in i Erbjudandet. Tillsammans med påkallandet av konvertering av konvertibler innebär detta att Buildroid-konsortiet äger 16 715 601 aktier av serie A och 137 350 926 aktier av serie B i Netmore, motsvarande cirka 61,7 procent av aktierna och cirka 76,1 procent av rösterna i bolaget.

Handlingar

 

 

 

 


Aktien

Kortnamn: NETM B
ISIN: SE0009921976
Marknad: First North Stockholm
Bransch: Kommunikation
För information om aktien: Se NASDAQ.

 

Certified adviser

Namn: Redeye AB
Address: Mäster Samuelsgatan 42
Postadress: Box 7141
Postnummer: 103 87 Stockholm
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Telefon: +46 (0)8121 576 90