Information om aktuellt offentligt uppköpserbjudande från huvudägaren Buildroid Invest AB

Offentligt uppköpserbjudande

Nedan samlas all information om pågående offentligt uppköpserbjudande från huvudägaren Buildroid Invest AB.

Handlingar

 

 

 

 


Aktien

Kortnamn: NETM B
ISIN: SE0009921976
Marknad: First North Stockholm
Bransch: Kommunikation
För information om aktien: Se NASDAQ.

 

Certified adviser

Namn: Redeye AB
Address: Mäster Samuelsgatan 42
Postadress: Box 7141
Postnummer: 103 87 Stockholm
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Telefon: +46 (0)8121 576 90