Om oss2020-08-19T14:36:35+01:00

Ekosystem för IoT

– samverkan, här och nu, för framtiden

Genom att skapa hållbara ekosystem för IoT, tillsammans med våra partners, möjliggör vi smarta, säkra och heltäckande lösningar för trådlös kommunikation för fastigheter, samhällen, industrier och mellan människor. Här och nu. För framtiden.

Ekosystem
för IoT

– samverkan,
här och nu,
för framtiden

Genom att skapa hållbara ekosystem för IoT, tillsammans med våra partners, möjliggör vi smarta, säkra och heltäckande lösningar för trådlös kommunikation för fastigheter, samhällen, industrier och mellan människor. Här och nu. För framtiden.

Framtiden kräver samverkan

Behovet av säker och snabb kommunikation mellan människor och uppkopplade enheter ökar hela tiden, i hela världen. Vi vill bidra och göra skillnad genom att förbättra, förenkla och samla alla de aktörer som erbjuder smarta tjänster i IoT-nät. Ett annat viktigt perspektiv är miljöaspekten. Genom vårt ekosystem vill vi verka för FN:s globala miljömål.

Kommunala stadsnät, fastighetsföretag, industrier och städer har i dag svårt att hantera olika data, tjänster och teknologier. Vi erbjuder system som samlar allt, fritt att avläsa i Netmore Portal eller i egna applikationer eller system.

Ekosystem för IoT

Netmore Group levererar i dag öppna ekosystem med IoT-lösningar från olika tjänsteleverantörer. Den tekniska infrastrukturen, med olika mobila teknologier som 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, NBIoT och LoRaWAN, tillhandahåller vi. Det ska vara enkelt, säkert och med ett API. Med vårt ekosystem kan vi öka och utnyttja möjligheterna med ny teknik fullt ut och möjliggöra bra lösningar för människor och miljö. Nyckeln är att gå från konkurrens till samarbete och partnerskap. Och med kundens perspektiv i fokus.

Heltäckande IoT-lösningar

Med hållbara ekosystem för IoT erbjuder vi nya möjligheter för företag, fastigheter och städer. Det finns mycket tid att spara och tid är pengar, pengar som kan användas för att t.ex. investera i nya områden inom kommun och företag. De områden som vi ser mest besparing inom är VA-branschen, el/energi, sophantering och generell övervakning av bl.a. vägskyltar. Som den ledande leverantören av IoT-nät med bl.a. LoRaWAN anordnar vi en konferens en gång om året. Då flyttar vi vårt digitala ekosystem till en fysisk plats där vi får möjlighet att lära, nätverka och vara lite analoga.

Läs mer om våra lösningar här!

Snabba fakta

  • Netmore Group (publ) listade på Nasdaq First North Growth Market 2017
  • Grundades 2010
  • Har kontor i Stockholm, Göteborg, Landskrona och London
  • En lokal global aktör

Netmore Group byter Certified Adviser till Redeye AB

8 januari, 2021|

Netmore Group byter Certified Adviser till Redeye AB Stockholm den 8 januari, 2021 Netmore Group AB (Nasdaq First North Growth Market), meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder [...]

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN ® -täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna

30 december, 2020|

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN ® -täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna Netmore slutför förvärvet av tillgångar från IoT-aktören Talkpool och stärker därmed sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. I affären ingår [...]

Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster

29 december, 2020|

Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster Netmore Polar AB förvärvar infrastrukturtillgångar från Växjö Radiosystem och erhåller därmed två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways, vilket medför att Netmore både utvidgar sitt IoT-nät på ett kostnadseffektivt sätt och förstärker sitt kunderbjudande ytterligare. I Netmore Polars förvärv från det [...]

Kontaktuppgifter

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm

Växel: +46 73 172 10 00
info@netmoregroup.com
Skriv gärna i ämnesraden vad frågan gäller om du skickar E-post, exempelvis fakturafrågor, sälj, marknad.

Connected City
Fredrik Skoglund,
+46 705-14 59 59
fredrik.skoglund@netmoregroup.com

Eric Collinder
+46 725-26 03 13
eric.collinder@netmoregroup.com

Connected Property
Edward Rassmus
+46 731-72 30 08
edward.rassmus@netmoregroup.com

Connected Industry
Henrik Sund
+46 705 78 3003
henrik.sund@netmoregroup.com

Connected Business
Andreas Stenhager
+46 700-80 88 25
andreas.stenhager@netmoregroup.com

Kontaktuppgifter

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm

Växel: +46 73 172 10 00
info@netmoregroup.com
Skriv gärna i ämnesraden vad frågan gäller om du skickar E-post, exempelvis fakturafrågor, sälj, marknad.

Connected City
Fredrik Skoglund,
+46 705-14 59 59
fredrik.skoglund@netmoregroup.com

Eric Collinder
+46 725-26 03 13
eric.collinder@netmoregroup.com

Connected Property
Edward Rassmus
+46 731-72 30 08
edward.rassmus@netmoregroup.com

Connected Home
Andreas Stenhager
+46 700-80 88 25
andreas.stenhager@netmoregroup.com

Connected Industry
Henrik Sund
+46 705 78 3003
henrik.sund@netmoregroup.com