Nyheter2019-11-14T09:38:32+01:00

Senaste nytt

Här hittar du nyheter och artiklar om Netmore och Netmore Group.
Följ oss gärna i våra sociala kanaler.

Netmore Group (publ) förbereder för fortsatt expansion

17 januari, 2020|

Netmore Group har under 2019, genom förvärv, adderat verksamheter som tillsammans med Netmores kärnverksamhet skapat ett snabbt växande företag för 3 x IoT; Internet of Things, Information of Things och Integration of Things. Netmores telcograde mobillösning och corenätverk har lagt [...]

Mikael Ahlström talar på Netmores IoT-event Smart Society

13 januari, 2020|

Mikael Ahlström talar på Netmores IoT-event Smart Society Netmore är stolta över att kunna presentera Mikael Ahlström som en av talarna på Smart Society den 23-24 April 2020. Mikaels ämne kommer att belysa den digitala transformationen i samhället. Med ny teknik kommer städerna [...]

Kalle Rosensköld leder Smart Society

8 januari, 2020|

Kalle Rosensköld leder Smart Society 2020 har gjort intåg och det är händelsernas år där IoT-marknaden kommer att kommersialiseras -på riktigt! Vi på Netmore tar stafettpinnen genom att anordna Sveriges coolaste IoT-event, Smart Society. Det kommer bli fullspäckat med [...]

En Julhälsning till alla Netmore-vänner

20 december, 2019|

En Julhälsning till alla Netmore-vänner Vi vill passa på att summera ett väldigt händelserikt 2019 i denna julhälsning från oss på Netmore (english version below). Året började med uppköp av bolag, Blink Services och Omnipoint. Under våren etablerades en [...]

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

13 december, 2019|

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm Uppdatering av innehållet i vårt event, Smart Society - Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som [...]

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd

10 december, 2019|

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2020 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal per avstämningsdatum den 30 september 2019, störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst [...]

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

13 november, 2019|

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för. Dotterbolaget Blink Services [...]

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg

1 november, 2019|

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg Satsningen på IoT som Netmore påbörjade i början på 2019 börjar betala sig, även om det är en bit kvar till resultatmässig break-even. Bolaget tar nu in cirka 37 miljoner kronor via en [...]

Tilläggsprospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om cirka 37,5 MSEK offentliggjort

25 oktober, 2019|

Tilläggsprospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om cirka 37,5 MSEK offentliggjort Netmore Group AB (publ) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende det EU-tillväxtprospekt som blev godkänt av Finansinspektionen och offentliggjort den 11 oktober 2019. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av dels den [...]

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission

11 oktober, 2019|

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om ca 37,5 MSEK offentliggjort EU-tillväxtprospektet avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutats av styrelsen i Netmore Group AB (publ), utifrån bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, är [...]

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm

26 september, 2019|

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm Netmore group AB (publ) tar steget in i Stockholms län och får operatörsansvaret för Södertäljes IoT-nät med LoRaWAN®. Södertälje ligger långt fram i utrullningen av IoT och tillhörande tjänster med väl utvecklad digitaliseringsstrategi. Genom [...]

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

3 september, 2019|

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation Som tidigare annonserats så förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB vid årsskiftet, 2018/2019. Nu tar vi nästa steg och stärker oss under en enad strategi, grafisk profil och namn [...]

Netmores kvittningsemission genomförd

3 september, 2019|

Netmores kvittningsemission genomförd Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör. Kvittningsemissionen baserar sig på en överenskommelse [...]

Analysguiden: Affärerna börjar ta fart

26 augusti, 2019|

Analysguiden: Affärerna börjar ta fart Affären med Akelius Fastigheter har satt fart på Netmore som under kv2 2019 fortsatt sina satsningar inom IoT-marknaden. Parallellt har ledningen implementerat företagets nya strategi, varumärke, företagskultur mm. Intäkterna ökade under kv2 2019 och [...]

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019

20 augusti, 2019|

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019 Tillväxt för Netmore Group med nytt fokuserat IoT koncept Andra kvartalet 2019 Netmore tecknade 5-årigt ramavtal med fastighetsbolaget Akelius avseende ca 1 000 fastigheter i 5-7 länder Implementation av ny organisation med [...]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

28 juni, 2019|

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ). Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll fredagen den 28 juni 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet [...]

Netmore hjälper Akelius att sänka energiförbrukningen

4 juni, 2019|

Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10% Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare. [...]