Nyheter2019-11-14T09:38:32+01:00

Senaste nytt

Här hittar du nyheter och artiklar om Netmore och Netmore Group.
Följ oss gärna i våra sociala kanaler.

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

3 februari, 2020|

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade [...]

Välkommen 2020 – Händelsernas år

30 januari, 2020|

Välkommen 2020 – Händelsernas år Till en början vill jag önska en god fortsättning på 2020 och välkomna dig in i händelsernas år. Netmore står inför stora händelser under 2020 och vi är nu redo att möta alla på [...]

Carl Gleisner talar på Smart Society

21 januari, 2020|

Carl Gleisner talar på Smart Society Netmore har bjudit in Carl Gleisner till Smart Society för att upplysa oss om regulationer inom IoT och dataägande ”Användningen av IoT är inte bara spännande ur ett tekniskt perspektiv, utan även ur ett juridiskt. [...]

Kallelse till extra bolagsstämma

20 januari, 2020|

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ) Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 februari 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 49 i Stockholm. [...]

Netmore Group (publ) förbereder för fortsatt expansion

17 januari, 2020|

Netmore Group har under 2019, genom förvärv, adderat verksamheter som tillsammans med Netmores kärnverksamhet skapat ett snabbt växande företag för 3 x IoT; Internet of Things, Information of Things och Integration of Things. Netmores telcograde mobillösning och corenätverk har lagt [...]

Mikael Ahlström talar på Netmores IoT-event Smart Society

13 januari, 2020|

Mikael Ahlström talar på Netmores IoT-event Smart Society Netmore är stolta över att kunna presentera Mikael Ahlström som en av talarna på Smart Society den 23-24 April 2020. Mikaels ämne kommer att belysa den digitala transformationen i samhället. Med ny teknik kommer städerna [...]

Kalle Rosensköld leder Smart Society

8 januari, 2020|

Kalle Rosensköld leder Smart Society 2020 har gjort intåg och det är händelsernas år där IoT-marknaden kommer att kommersialiseras -på riktigt! Vi på Netmore tar stafettpinnen genom att anordna Sveriges coolaste IoT-event, Smart Society. Det kommer bli fullspäckat med [...]

En Julhälsning till alla Netmore-vänner

20 december, 2019|

En Julhälsning till alla Netmore-vänner Vi vill passa på att summera ett väldigt händelserikt 2019 i denna julhälsning från oss på Netmore (english version below). Året började med uppköp av bolag, Blink Services och Omnipoint. Under våren etablerades en [...]

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

13 december, 2019|

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm Uppdatering av innehållet i vårt event, Smart Society - Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som [...]

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd

10 december, 2019|

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2020 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal per avstämningsdatum den 30 september 2019, störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst [...]

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

13 november, 2019|

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för. Dotterbolaget Blink Services [...]

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg

1 november, 2019|

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg Satsningen på IoT som Netmore påbörjade i början på 2019 börjar betala sig, även om det är en bit kvar till resultatmässig break-even. Bolaget tar nu in cirka 37 miljoner kronor via en [...]

Tilläggsprospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om cirka 37,5 MSEK offentliggjort

25 oktober, 2019|

Tilläggsprospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om cirka 37,5 MSEK offentliggjort Netmore Group AB (publ) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende det EU-tillväxtprospekt som blev godkänt av Finansinspektionen och offentliggjort den 11 oktober 2019. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av dels den [...]

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission

11 oktober, 2019|

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om ca 37,5 MSEK offentliggjort EU-tillväxtprospektet avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutats av styrelsen i Netmore Group AB (publ), utifrån bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, är [...]

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm

26 september, 2019|

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm Netmore group AB (publ) tar steget in i Stockholms län och får operatörsansvaret för Södertäljes IoT-nät med LoRaWAN®. Södertälje ligger långt fram i utrullningen av IoT och tillhörande tjänster med väl utvecklad digitaliseringsstrategi. Genom [...]

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

3 september, 2019|

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation Som tidigare annonserats så förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB vid årsskiftet, 2018/2019. Nu tar vi nästa steg och stärker oss under en enad strategi, grafisk profil och namn [...]

Netmores kvittningsemission genomförd

3 september, 2019|

Netmores kvittningsemission genomförd Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör. Kvittningsemissionen baserar sig på en överenskommelse [...]

Analysguiden: Affärerna börjar ta fart

26 augusti, 2019|

Analysguiden: Affärerna börjar ta fart Affären med Akelius Fastigheter har satt fart på Netmore som under kv2 2019 fortsatt sina satsningar inom IoT-marknaden. Parallellt har ledningen implementerat företagets nya strategi, varumärke, företagskultur mm. Intäkterna ökade under kv2 2019 och [...]

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019

20 augusti, 2019|

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019 Tillväxt för Netmore Group med nytt fokuserat IoT koncept Andra kvartalet 2019 Netmore tecknade 5-årigt ramavtal med fastighetsbolaget Akelius avseende ca 1 000 fastigheter i 5-7 länder Implementation av ny organisation med [...]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

28 juni, 2019|

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ). Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll fredagen den 28 juni 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet [...]

Netmore hjälper Akelius att sänka energiförbrukningen

4 juni, 2019|

Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10% Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare. [...]