Nyheter2020-08-18T15:58:59+01:00

Senaste nytt

Här hittar du nyheter och artiklar om Netmore och Netmore Group.
Följ oss gärna i våra sociala kanaler.

Netmore Group byter Certified Adviser till Redeye AB

8 januari, 2021|

Netmore Group byter Certified Adviser till Redeye AB Stockholm den 8 januari, 2021 Netmore Group AB (Nasdaq First North Growth Market), meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder [...]

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN ® -täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna

30 december, 2020|

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN ® -täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna Netmore slutför förvärvet av tillgångar från IoT-aktören Talkpool och stärker därmed sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. I affären ingår [...]

Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster

29 december, 2020|

Netmore Polar AB förvärvar två högmaster och tio lågmaster Netmore Polar AB förvärvar infrastrukturtillgångar från Växjö Radiosystem och erhåller därmed två högmaster och tio lågmaster med tillhörande kundavtal, vilka inbringar hyresintäkter i storleksordningen 4 MSEK per år och bidrar positivt till nettoresultatet. Masterna kommer nyttjas för installation av LoRaWAN®-gateways, vilket medför att Netmore både utvidgar sitt IoT-nät på ett kostnadseffektivt sätt och förstärker sitt kunderbjudande ytterligare. I Netmore Polars förvärv från det [...]

Rättelse avseende MAR-märkning

10 december, 2020|

Rättelse avseende MAR-märkning Stockholm, 10 december, 2020 Pressmeddelandet per den 9 december 2020 avseende valberedningens fastställande innehöll felaktigt en så kallad MAR-märkning. Detta var ej bolagets intention, då informationen ej är att betrakta som insiderinformation. För mer information, vänligen [...]

Netmore Groups Valberedning för 2021 fastställd

9 december, 2020|

Netmore Groups Valberedning för 2021 fastställd Stockholm, 9 december, 2020 Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2021 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Anders Lönnqvist som representant för Buildroid [...]

Netmore bygger rikstäckande LoRaWAN-nät för IoT

19 november, 2020|

Netmore bygger rikstäckande LoRaWAN-nät för IoT Netmore, Sveriges ledande aktör inom LoRaWAN, bygger ett rikstäckande IoT-nät för att möta det accelererande behovet av digitalisering inom en rad olika områden. Tillsammans med Netmores nuvarande operatörsverksamhet i över 70 kommuner kommer [...]

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) juli-september 2020

6 november, 2020|

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) juli-september 2020 Netmore och Polar Structure bygger landsomfattande IoT-nät. Netmore och Newsec har påbörjat uppkoppling av Newsecs förvaltade fastigheter. Tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9,9 MSEK (4,1) Totala intäkter i [...]

Netmore och Polar Structure ingår långsiktigt strategiskt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks

30 september, 2020|

Netmore och Polar Structure ingår långsiktigt strategiskt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks Netmore Group AB (publ), Sveriges ledande privatnätsoperatör, och Polar Structure AB, investerare och utvecklare av nordisk infrastruktur, har idag ingått ett långsiktigt partnerskap som omfattar [...]

Analysguiden: Positiv utveckling motiverar högre riktkurs

1 september, 2020|

Analysguiden: Positiv utveckling motiverar högre riktkurs Aktiva ägare accelererar utvecklingen. Kvartalet innebar ett antal värdedrivande händelser för bolaget. I april inkom en order från Lundbergs Fastigheter AB med ett ordervärde på ca 1 miljon kronor. Ordern består av ett [...]

Analysguiden: ”Positiv utveckling motiverar högre riktkurs”

1 september, 2020|

Analysguiden: "Positiv utveckling motiverar högre riktkurs" Steg för steg fortsätter Netmore skapa tydliga tillväxtmöjligheter. Med bra operativ utveckling motiveras en högre riktkurs.  Aktiva ägare accelererar utvecklingen Kvartalet innebar ett antal värdedrivande händelser för bolaget. I april inkom en order från [...]

Poströstning före extrastämman i Netmore Group AB (publ)

26 augusti, 2020|

Poströstning före extrastämman i Netmore Group AB (publ) Styrelsen i Netmore Group har beslutat att aktieägarna före extrastämman skall kunna utöva sin rösträtt per post. Med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- [...]

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) april-juni 2020

21 augusti, 2020|

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) april-juni 2020 Viktigt kvartal för att kunna öka leveranser under hösten 2020. Stark tillväxt av återkommande intäkter. Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 9,9 MSEK (1,9) Totala intäkter i koncernen uppgick till [...]

Tillförordnad VD utsedd i Netmore

1 juli, 2020|

Tillförordnad VD utsedd i Netmore Som tidigare meddelats kommer Ove Anebygd att efterträda Erik Hallberg som VD för Netmore Group AB (publ) från den 1 september 2020. Under juli och augusti kommer bolagets CFO Thomas Plate att verka som [...]

Netmore avslutar likviditetsgaranti

17 juni, 2020|

Netmore avslutar likviditetsgaranti Netmore Group AB har per idag den 17 juni 2020 sagt upp avtalet som ingicks den 14 juni 2017 med Mangold Fondkommission AB om uppdrag som likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin har varit att främja likviditeten i [...]

Analysguiden: Omfokuseringen fortskrider väl

17 juni, 2020|

Analysguiden: Omfokuseringen fortskrider väl Det första kvartalet har inneburit ett antal händelser för bolaget: förvärv av Bredbandsson AB, M2M simkortsbeställning från Cosinuss, övertecknad emission, ramavtal med Elisa Corporation och ökade intäkter. Omfokuseringen fortskrider väl: Det första kvartalet har inneburit [...]

Sommarhälsning från oss på Netmore Group

17 juni, 2020|

Sommarhälsning från oss på Netmore Group Sommaren har gjort sitt intåg i hela landet och semestrar står bakom knuten. Det har varit ännu en händelserik period för oss på Netmore. Jag vill börja med att skriva lite om vårt [...]

Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, till styreledamot och arbetande vice Styrelseordförande vid en extra bolagsstämma under sommaren 2020

25 maj, 2020|

Netmore Group AB (publ) har beslutat att nominera Erik Hallberg, idag VD för Netmore Group AB, till styreledamot och arbetande vice Styrelseordförande vid en extra bolagsstämma under sommaren 2020 Erik Hallberg har under tiden från den 1 maj till [...]

Netmore föreslår undantag från tillståndsplikt för 5G

14 maj, 2020|

Netmore föreslår undantag från tillståndsplikt för 5G Som remissvar till Post- och Telestyrelsen angående undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare där populära tekniker som t ex WiFi, LoRaWAN med flera redan är möjliga utan dyra eller komplicerade licenser, har [...]

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

12 maj, 2020|

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ) Netmore Group har hållit årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes. [...]

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) januari-mars 2020

12 maj, 2020|

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) januari-mars 2020 Stark omsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal 2019, men acceleration med viss inbromsning under kvartalet Första kvartalet 2020 Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3,9 MSEK (1,5) Totala intäkter i koncernen uppgick till [...]

Poströstning före årsstämman i Netmore Group AB (publ)

4 maj, 2020|

Poströstning före årsstämman i Netmore Group AB (publ) Styrelsen i Netmore Group har beslutat att aktieägarna före årsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post. Med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- [...]

Netmore Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

21 april, 2020|

Netmore Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019 Netmores årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och är även bifogad i detta pressmeddelande För mer information, Thomas Plate, CFO på Netmore Group AB Thomas.plate@netmoregroup.com Denna information är sådan information som Netmore [...]

Kallelse till Årsstämma i Netmore

14 april, 2020|

Kallelse till Årsstämma i Netmore Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum tisdagen den 12 maj 2020 kl 13.00 The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska [...]

Tidsplan fastställd i den beslutade företrädesemissionen

14 april, 2020|

Tidsplan fastställd i den beslutade företrädesemissionen Styrelsen i Netmore Group AB har beslutat att följande tidplan skall gälla i den förestående företrädesemissionen: Teckningsperiod:                                   23 april 2020 till och med den 8 maj 2020 Avstämningsdag:                                   21 april 2020 Sista dag [...]

Påskhälsning från Netmore

8 april, 2020|

Påskhälsning från Netmore Hej, Verkligheten i samhället, i och med Coronaviruset Covid-19, har påverkat oss alla, på ett eller annat sätt. För oss på Netmore berörs genomförandet av vårt event, Smart Society. För två veckor sedan berättade vi om [...]

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson

27 mars, 2020|

Netmore tillträder förvärvet av Bredbandsson Netmore Group AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Bredbandsson AB. ”Vi är verkligen glada att komma i mål med detta avtal, genom förvärvet adderas också möjligheter att förstärka Netmore Groups ledande position [...]

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier

27 mars, 2020|

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är [...]

Netmore Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om högst 22,7 MSEK i syfte att säkra accelerationskapital, samt ingår tilläggsavtal avseende förvärvet av Bredbandsson

24 mars, 2020|

Netmore Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om högst 22,7 MSEK i syfte att säkra accelerationskapital, samt ingår tilläggsavtal avseende förvärvet av Bredbandsson Netmore Group AB:s styrelse har, utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämma den 9 maj 2019 [...]

Nu släpps det preliminära programmet till Smart Society by Netmore

5 mars, 2020|

Nu släpps det preliminära programmet till Smart Society by Netmore Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för. BOKA HÄR. Tillsammans med våra utställare kommer det bli fullspäckat [...]

Eirik Skjaerseth, VD på Bolder, talar på Smart Society

4 mars, 2020|

Eirik Skjaerseth, VD på Bolder, talar på Smart Society I sitt framförande kommer Eirik att dela sin filosofi ”medveten teknologi”, hur teknisk utveckling har skapat oss en väg mot ökad ojämlikhet och minskad livskvalitet, kommer detta hålla tillbaka människans [...]

Analysguiden: Bygger vidare på sitt nät

27 februari, 2020|

Analysguiden: Bygger vidare på sitt nät Omställningsresan som Netmore påbörjade i början på 2019 fortsätter. Under kv4 2019 visar bolaget på en god omsättningstillväxt inom flertalet av sina nyckelområden. För helåret 2019 har även rörelseresultatet förbättrats där bolaget går [...]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

18 februari, 2020|

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ). Pressmeddelande, Stockholm, 18 februari, 2020 Netmore Group AB (publ.),org.nr.556830-1351, höll tisdagen den 18 februari 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen [...]

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2019

18 februari, 2020|

Bokslutskommuniké för Netmore Group AB 2019 Fortsatt stark omsättningstillväxt under kvartalet jämfört med 2018 samt utveckling av IoT plattformar för större kundleveranser 2020 Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 5,2 MSEK * (0,4) Totala intäkter i koncernen [...]

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

3 februari, 2020|

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade [...]

Välkommen 2020 – Händelsernas år

30 januari, 2020|

Välkommen 2020 – Händelsernas år Till en början vill jag önska en god fortsättning på 2020 och välkomna dig in i händelsernas år. Netmore står inför stora händelser under 2020 och vi är nu redo att möta alla på [...]

Carl Gleisner talar på Smart Society

21 januari, 2020|

Carl Gleisner talar på Smart Society Netmore har bjudit in Carl Gleisner till Smart Society för att upplysa oss om regulationer inom IoT och dataägande ”Användningen av IoT är inte bara spännande ur ett tekniskt perspektiv, utan även ur ett juridiskt. [...]

Kallelse till extra bolagsstämma

20 januari, 2020|

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ) Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 februari 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 49 i Stockholm. [...]

Netmore Group (publ) förbereder för fortsatt expansion

17 januari, 2020|

Netmore Group har under 2019, genom förvärv, adderat verksamheter som tillsammans med Netmores kärnverksamhet skapat ett snabbt växande företag för 3 x IoT; Internet of Things, Information of Things och Integration of Things. Netmores telcograde mobillösning och corenätverk har lagt [...]

Mikael Ahlström talar på Netmores IoT-event Smart Society

13 januari, 2020|

Mikael Ahlström talar på Netmores IoT-event Smart Society Netmore är stolta över att kunna presentera Mikael Ahlström som en av talarna på Smart Society den 23-24 April 2020. Mikaels ämne kommer att belysa den digitala transformationen i samhället. Med ny teknik kommer städerna [...]

Kalle Rosensköld leder Smart Society

8 januari, 2020|

Kalle Rosensköld leder Smart Society 2020 har gjort intåg och det är händelsernas år där IoT-marknaden kommer att kommersialiseras -på riktigt! Vi på Netmore tar stafettpinnen genom att anordna Sveriges coolaste IoT-event, Smart Society. Det kommer bli fullspäckat med [...]

En Julhälsning till alla Netmore-vänner

20 december, 2019|

En Julhälsning till alla Netmore-vänner Vi vill passa på att summera ett väldigt händelserikt 2019 i denna julhälsning från oss på Netmore (english version below). Året började med uppköp av bolag, Blink Services och Omnipoint. Under våren etablerades en [...]

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

13 december, 2019|

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm Uppdatering av innehållet i vårt event, Smart Society - Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som [...]

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd

10 december, 2019|

Netmore Groups Valberedning för 2020 fastställd Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2020 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets till röstetal per avstämningsdatum den 30 september 2019, störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst [...]

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm

13 november, 2019|

Netmore arrangerar IoT event den 23-24 april 2020 i Stockholm Välkommen till IoT-eventet där vi fokuserar på lösningar och användare samt samverkan mellan olika leverantörer och tekniker. Smart Society sluter cirkeln i det ekosystem som Netmore verkar för. Dotterbolaget Blink Services [...]

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg

1 november, 2019|

Analysguiden: Intäkter ökar- visar rätt väg Satsningen på IoT som Netmore påbörjade i början på 2019 börjar betala sig, även om det är en bit kvar till resultatmässig break-even. Bolaget tar nu in cirka 37 miljoner kronor via en [...]

Tilläggsprospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om cirka 37,5 MSEK offentliggjort

25 oktober, 2019|

Tilläggsprospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om cirka 37,5 MSEK offentliggjort Netmore Group AB (publ) offentliggör idag tilläggsprospekt avseende det EU-tillväxtprospekt som blev godkänt av Finansinspektionen och offentliggjort den 11 oktober 2019. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av dels den [...]

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission

11 oktober, 2019|

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om ca 37,5 MSEK offentliggjort EU-tillväxtprospektet avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutats av styrelsen i Netmore Group AB (publ), utifrån bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, är [...]

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm

26 september, 2019|

Netmore levererar LoRaWAN i Stockholm Netmore group AB (publ) tar steget in i Stockholms län och får operatörsansvaret för Södertäljes IoT-nät med LoRaWAN®. Södertälje ligger långt fram i utrullningen av IoT och tillhörande tjänster med väl utvecklad digitaliseringsstrategi. Genom [...]

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation

3 september, 2019|

Netmore Group AB (publ) genomför omorganisation Som tidigare annonserats så förvärvade Netmore group (publ) Blink Services AB och Omnipont AB vid årsskiftet, 2018/2019. Nu tar vi nästa steg och stärker oss under en enad strategi, grafisk profil och namn [...]

Netmores kvittningsemission genomförd

3 september, 2019|

Netmores kvittningsemission genomförd Styrelsen för Netmore Group AB har idag, enligt separat beslut och med stöd av bemyndigande från årsstämma 9 maj, tilldelat aktier med anledning av avslutad aktieteckning i kvittningsemission till nyckelleverantör. Kvittningsemissionen baserar sig på en överenskommelse [...]

Analysguiden: Affärerna börjar ta fart

26 augusti, 2019|

Analysguiden: Affärerna börjar ta fart Affären med Akelius Fastigheter har satt fart på Netmore som under kv2 2019 fortsatt sina satsningar inom IoT-marknaden. Parallellt har ledningen implementerat företagets nya strategi, varumärke, företagskultur mm. Intäkterna ökade under kv2 2019 och [...]

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019

20 augusti, 2019|

Delårsrapport för Netmore Group AB april-juni 2019 Tillväxt för Netmore Group med nytt fokuserat IoT koncept Andra kvartalet 2019 Netmore tecknade 5-årigt ramavtal med fastighetsbolaget Akelius avseende ca 1 000 fastigheter i 5-7 länder Implementation av ny organisation med [...]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ).

28 juni, 2019|

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ). Netmore Group AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll fredagen den 28 juni 2019 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Bolagsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen att godkänna bemyndigandet [...]

Netmore hjälper Akelius att sänka energiförbrukningen

4 juni, 2019|

Netmore hjälper Akelius nå sitt mål att sänka energiförbrukningen i sina fastigheter med 10% Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare. [...]