Delårsrapport för Netmore Group AB (publ), juli – september 2022

Netmore Investment Case

Fyra anledningar att investera i Netmore
Kraftfull ägarstruktur med substantiell finansiell bakgrund inom fastigheter, digitalisering och infrastruktur

Huvudägaren Buildroid (Vincero och Stronghold) med särskilt fokus på digitalisering inom fastigheter kompletteras av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och infrastrukturinvesteraren Polar Structure. Netmore skapar tillsammans med dessa finansiella och strategiska förutsättningar för storskalig utrullning av nätverksinfrastruktur ämnad för att driva digitalisering och för att koppla upp tusentals fastigheter och miljontals IoT-enheter.

Aktiv på en marknad som drivs av flera globala megatrender

IoT som ett medel för ökad digitalisering drivs på av strävan efter ett resurseffektivt samhälle med ökande livskvalitet. Initiativ för klimatneutrala verksamheter, accelererande utveckling av fastighetsteknologi (proptech) samt framväxten av smarta byggnader, städer och industrier är krafter som bekräftar Netmores val av strategi.

Tar operatörsroll inom både fastigheter, 5G och IoT

Med etableringen av IoT går samhället in i en era som ställer krav på nät som är byggda och anpassade för ändamålet att koppla upp miljontals enheter. Detta skapar ett behov av en ny typ av roll i operatörslandskapet, där Netmore tar tätposition som möjliggörare av uppkopplade fastigheter, öppna 5G-nät och storskalig IoT.

Affärsmodell som bygger på återkommande intäktsströmmar

Netmores affärsmodell bygger på att ackumulera successivt växande återkommande intäktsströmmar som kommer från de abonnemangs- och serviceintäkter vilka växer fram inom affärsområdena fastighetsnätverk, 5G och storskalig IoT.

Intäktsmodellen

Netmores intäktsmodell bygger på att etablera återkommande och successivt växande intäktsströmmar i syfte att skapa ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet och ett starkt momentum.

Samtliga tjänster, lösningar och produkter som företaget erbjuder är utvecklade med detta i åtanke, vilket utöver långsiktiga kundrelationer även medför en förstärkt kundnytta, eftersom att företagets erbjudanden och produkter kan köpas som en tjänst som inte kräver några kapitalutgifter.

De återkommande intäkterna som företaget bygger upp över tid kanaliseras huvudsakligen från de tre affärsområdena Netmore Property Network, Open Access 5G Network och IoT Network.

Varje uppkopplad fastighet, de öppna och privata 5G-nätverken och samtliga uppkopplade IoT-enheter genererar löpande månatliga intäkter till verksamheten.

Möt vd Ove Anebygd

Netmores vd Ove Anebygd har en omfattande erfarenhet av att leda och bygga tillväxtbolag, särskilt med fokus på digital transformation inom telekomsektorn.

  • Utbildning: Teknisk utbildning, Northwestern University Marketing, Columbia Business school Executive Leadership, Handelshögskolan Ekonomi.
  • Erfarenhet (urval): Qvantel (vd), flertalet exekutiva positioner inom Ericsson, som exempelvis Vice President OSS & BSS, Media & IPTV, Broadband solutions.

Vi har nu trätt in i den era som innebär att IoT utvecklats från det konceptuella och experimentella stadiet till att förverkligas på ett sätt som medför mycket stora möjligheter att förbättra hur företag agerar, hur människor lever, och i slutändan vilken livskvalitet vi har.

127 IoT-enheter* kopplas upp varje sekund på en global nivå, och den accelererande digitaliseringen öppnar dörrar till nya marknader, och kräver samtidigt ett nytt sätt att tänka. Fokus på samverkan mellan aktörer inom ekosystemet behöver kombineras med ett förhållningssätt där man utmanar gamla affärsmodeller. Vi vet redan hur vissa av de nya behoven ser ut, och vi vet dessutom att flera av utmaningarna inte går att lösa med förra generationens arbetsmetoder. För att stå som segrare i det nya landskapet krävs en helt ny strategi.

Netmores övergripande syfte är att driva digitaliseringen genom att skapa förutsättningar och incitament för våra kunder och samarbetspartners att kunna dra nytta av de fördelar som IoT medför. Inom detta har vi identifierat tre områden där vi vet att vi kan ha stor påverkan, och där vi både ser en stor efterfrågan hos marknaden och får god hjälp av våra ägare.

Vi tar täten som Sveriges första renodlade IoT-operatör genom att utveckla en attraktiv långsiktig affär inom öppna och privata 5G-nät, inom LoRaWAN för storskalig IoT, och som fastighetsoperatör som ansluter tusentals fastigheter till vårt nät. Detta ger oss mycket goda förutsättningar att lyckas med vår vision.

—–

—–

Netmore under Erik Penser Bank Temadag 5G, 2021

Vd Ove Anebygd om den framväxande 5G-marknaden och Netmores unika position.

Netmore under Redeye Technology Day, 2020

Marknad, erbjudande, megatrender, affärsmodell, intäktsströmmar och investment highlights.

Samlade filer

 

 

 

 


Aktien

Kortnamn: NETM B
ISIN: SE0009921976
Marknad: First North Stockholm
Bransch: Kommunikation
För information om aktien: Se NASDAQ.

 

Certified adviser

Namn: Redeye AB
Address: Mäster Samuelsgatan 42
Postadress: Box 7141
Postnummer: 103 87 Stockholm
E-post: certifiedadviser@redeye.se
Telefon: +46 (0)8121 576 90

 

 

Polar Structure, huvudägare

I det gemensamt ägda nätbolaget European Connectivity Networks bygger Netmore och infrastrukturinvesteraren Polar Structure nät anpassade för att koppla upp miljontals sensorer.

Det långsiktiga partnerskapet omfattar ett flertal samarbetsområden, och Polar Structures egna verksamhetsområden kommer utgöra ett betydande kundunderlag för det gemensamt ägda nätbolaget.

”Vi i Polar Structure är stolta över att tillsammans med Netmore bygga rikstäckande IoT-nät i Sverige. Genom att vara ägare kommer vi vara en stor beställare av sensorer, samt även tillse att vara delaktiga i att skapa innovativa och miljösmarta lösningar för nordisk, och på sikt, europeisk infrastruktur. Att vi i Polar Structure delar ambitionen med Netmore att expandera i Europa känns oerhört inspirerande och i linje med vår affärsstrategi”

– Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure

Buildroid

”Digitalisering har länge varit en del av vårt DNA, och investeringen i Netmore bottnar i en samsyn mellan Vincero och Stronghold som resulterar i att vi tar ett gemensamt grepp om vad som har potential att bli en utav det digitala ekosystemets viktigaste och mest vitala komponenter.

Vi vet idag att de aktörer som snabbast ställt om till att vara datadrivna har fått en framskjuten position, och inom detta område är Netmore en kraftfull möjliggörare. Fastighetsägare som äger och kontrollerar uppkopplingen av sina fastigheter kommer att öka sin konkurrenskraft, och detsamma gäller för en rad olika branscher.

Netmores position stärks dessutom ytterligare av att företaget redan idag har tagit en ledande position inom privata och öppna 5G-nätverk och LoRaWAN, vilket är två accessteknologier som på ett bra sätt kompletterar varandra både tekniskt och kommersiellt när det nya IoT-landskapet växer fram.

Vår intention som investerare är att Buildroid och de parter som ingår i samarbetet ska nyttja den teknik vi investerar i, och över tid bli ankarkunder till Netmore.”

– Robin Rutili, vd Vincero samt delägare Buildroid

*Buildroid är ett gemensamt investerings- och digitaliseringsinitiativ grundat av Vincero and Stronghold Invest.

Finansiell kalender

[tribe_events view=”month” tribe-bar=”false”]

Kommande händelser

 

[tribe_events_list]

Ledningsgrupp

Ove Anebygd
CEO

Född: 1962
Tillträdesår: 2020

Utbildning: Teknisk utbildning, Northwestern University Marketing, Columbia Business school Executive Leadership, Handelshögskolan Ekonomi.

Arbetslivserfarenhet: Ove har varit VD på Qvantel OY baserad i Finland  under tiden 2017 – 2019. Senior Advisor till Qvantel styrelse baserad i Amsterdam 2019 – 2020. Under perioden 1999-2016 hade Ove olika executiva positioner på Ericsson såsom Vice President OSS&BSS, Media & IPTV, Broadband solutions.

Innehav av aktier eller teckningsoptioner i Netmore: 3 076 923 aktier av serie B privat

Peter Magnusson
CFO

Född: 1974
Tillträdesår: 2022

Utbildning: Magister i företagsekonomi, Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet: CFO för nShift 2012-2022. SaaS bolag i logistikbranchen. Business controller ASSA ABLOY group, 2007,2012.

Innehav av aktier eller teckningsoptioner i Netmore:

Johan Jobér
CTO

Född: 1970
Tillträdesår: 2017

Utbildning: M.Sc Systems Engineering, Case Western Reserve University, Clevland. Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings tekniska högskola.

Arbetslivserfarenhet: Teknikchef: ice.net, Styrelseledamot: Cellmax Technologies, TDF (Frankrike), Vodafone (Storbritannien), Nätdesign: Bredbandsbolaget, Orange Sverige, Projektledning mm: Ericsson (Japan), Mjuk-och hårdvaruutveckling: FOA, FRA, CERN, Mjukvaruutveckling: Cojo Data HB.

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore:

Andreas Stenhager
CCO

Född: 1986
Tillträdesår: 2020

Utbildning: IHM Business School

Arbetslivserfarenhet: Andreas har erfarenhet inom telekommunikations-, outsourcing- och investment management. Han är VD & Partner på Kapitopia AB. Tidigare roller Andreas haft är CCO på ViQ Sweden AB och Sales Manager New Sales Channel Tele2 Sweden.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Delägare i Kapitopia AB som innehar 8 580 00 aktier av serie B.

Martin Edofsson
COO

Född: 1972
Tillträdesår: 2020

Utbildning: Master of Science, EE, Chalmers University of Technology

Arbetslivserfarenhet: Martin har 16 års erfarenhet inom R&D på Ericsson med olika roller från HW Designer till Head of System och Product Manager. Under senare år har han haft roller som Business Unit Manager inom Eventbranschen samt slutligen olika entreprenörsroller från Startups inom IoT.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 92 000 aktier av serie B privat

Andreas Eriksson
Chief Product Officer

Född: 1979
Tillträdesår: 2020

Utbildning: Gymnasie

Arbetslivserfarenhet: Andreas startade sitt första IT-relaterade företag direkt efter gymnasiet och har dom senaste 15 åren jobbat i en internationell IT- och telekommiljö. Fokus har varit på att etablera och skala upp organisationer och det har gjorts i roller så som CTO, Head of Software Architects, Head of Presales, Head of Business Strategy.

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore:

Arti Ots
CSO

Född: 1977
Tillträdesår: 2019

Utbildning: MBA från Henley Business School

Arbetslivserfarenhet: Arti har varit VD på Kcell, Kazakstans största mobiloperatör under fyra år, noterat Aalamty och London. Innan dess tjänstgjorde han som vice VD på Telia Company Eurasia. Mellan 2012 och 2014 var Arti VD på Elion, Telia Companys bredbandsdivision i Estland. Innan han blev VD på Elion var han Marknadschef i tio år på samma bolag.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 17 000 aktier av serie B privat.

Styrelse & suppleanter

Rolf Norberg, Ordf

Styrelseordförande sedan 2016

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik och Teknologie doktor i Fysik

Arbetslivserfarenhet: Labratoriechef: Byggforskningsinstitutet, Utvecklingsansvarig: Sandvik AB. VD: Assa Innovation AB, Tekn dir Securitas AB, Tekn dir ASSA ABLOY AB, CTO Securitas Systems AB/Niscayah AB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 998 852 aktier av serie A och 488 000 aktier av serie B via bolag.

Oberoende av företaget, dess ledning och större aktieägare.

Roberto Rutili

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1973

Utbildning: BA International Management, University of Minnesota. Ekonomi, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Delägare i Buildroid AB. Andra pågående åtaganden är bland annat: VD och medgrundare för Vincero AB, medgrundare och styrelsemedlem i Doktor.se och Dentalum AB samt medgrundare till Hidden Dreams. Roberto har ett flertal tidigare positioner inom företagsledning och utveckling samt styrelseuppdrag för bland annat Zenterio AB, Filimundus AB, Oreo AB med flera.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Delägare i Buildroid AB som innehar 73 042 320 aktier av serie B och 85 704 av serie A.

Oberoende av företaget och dess ledning, men inte av dess större aktieägare.

Sara Selldahl

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1987

Utbildning: Civ. Ing Industriell ekonomi, KTH

Arbetslivserfarenhet: Nordisk marknadschef för Google Cloud baserad i Stockholm med erfarenhet inom affärsutveckling inom IT och främst molntjänster. Ansvarig för Google Clouds hållbarhetsinitiativ i EMEA. Tidigare produktchef på Microsoft för deras molntjänst Azure, först i Sverige och sedan ansvarig för elva marknader i Europa inom applikationsutveckling. Advisory Board member för regeringsuppdraget Hack For Sweden som syftar till att skapa en plattform för medborgardriven innovation och brygga näringsliv och offentlig sektor. Tidigare arbetat som strateg på Procter & Gamble i Geneve och Ericsson M-commerce.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 200 703 aktier av serie B privat.

Oberoende av företaget, dess ledning och större aktieägare.

Petra Scharin

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom

Arbetslivserfarenhet: Vice VD och CFO för Stronghold Invest. Tidigare arbetat som koncernredovisningschef för Hexagon och Coop Norden. Innan dess auktoriserad revisor, gruppchef och Senior Manager på Ernst & Young. Styrelseledamot i Stronghold Invest AB, Niam AB, Newsec AB, Newsec Property Asset Managment AB samt styrelseordförande i Newsec Advisory Sweden AB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Inget innehav.

Oberoende av företaget och dess ledning, men inte av dess större aktieägare.

[BILD SAKNAS]

Fredrik Berglund

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning: Marknadsekonom DIHM

Arbetslivserfarenhet:

Managementkonsult inom egen verksamhet. Innehaft en mängd ledande roller och styrelseuppdrag såsom: VD Pricer, VD Scribona, Nordenchef och VVD Tele2. Styrelseledamot i bl.a Netcom ASA, Versatel BV , Tilgin och Wesc.

Oberoende av företaget, dess ledning och större aktieägare.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Inget innehav.

Daniel Kraft

Styrelsesuppleant sedan 2021

Född: 1984

Utbildning: Masters of Business Administration, Corporate and Financial Management, Lund University

Arbetslivserfarenhet: hef för digitala investeringar och transformation, Stronghold Invest. Medgrundare till Buildroid och branschorganisationen Nordic Proptech Initiative. Daniel sitter vidare i styrelsen för flertalet av koncernens investeringar t.ex. Allabrf, Nordkap, Tessin. Har tidigare en bakgrund som strategikonsult inom bl.a. bank och finans.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Inget innehav.