Netmore Group AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om 43,1 MSEK

Teckningsperiod: 22 november - 6 december 2021

Handlingar

 

 

Netmore Group är en ledande europeisk IoT-operatör (Internet of Things) baserad i Stockholm. Företaget möjliggör kraftfull värdeskapande digitalisering genom att förse fastigheter, städer, kommuner, företag och industrier med nätverksinfrastruktur anpassad för att koppla upp miljontals enheter.

Affärsmodellen bygger på att ackumulera växande återkommande intäktsströmmar som kommer från abonnemangs- och serviceintäkter vilka kanaliseras från operatörsrollen och de uppkopplade enheterna inom tre huvudsakliga affärsområden:

  • Netmore Property Network
  • Netmore Open Access 5G Network
  • Netmore IoT Network

Företagets försäljning och marknadsbearbetning sker genom att knyta strategiska partnerskap med relevanta aktörer, så som fastighetsbolag, infrastrukturinvesterarare samt lösningsutvecklare inom IoT. Gruppen består av ett antal dotterbolag som bedriver verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Irland utöver verksamheten i Norden, där majoriteten av Bolagets verksamhet idag finns.

Vd Ove Anebygd kommenterar emissionen

”Företrädesemissionen utgör, tillsammans med den nyligen genomförda riktade emissionen om 70 MSEK, den avslutande etappen i en finansiering som ger oss möjligheter att i ännu högre takt bygga kommersiellt momentum inom våra strategiskt utvalda affärsområden fastighetsdigitalisering, 5G och IoT. Kombinerat med våra kraftfulla investeringssamarbeten medför kapitalet dessutom att vi kan expandera geografiskt genom att etablera vår infrastruktur på fler europeiska marknader. 

Avslutningsvis är det särskilt glädjande att se att emissionen tack vare befintliga huvudägares förtroende är fullt säkerställd. Jag hoppas alla övriga nuvarande aktieägare fortsatt vill vara med på denna spännande resa.” 

 

Affärer och samarbeten

2021 summerat