Sista dag för handel med BTA i Netmore Group AB

December 21, 2021

Sista dag för handel med BTA i Netmore Group AB

Företrädesemissionen i Netmore Group AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 27 december 2021 och stoppdagen är den 29 december 2021.

I Företrädesemissionen, som avslutades den 6 december 2021, tillfördes Bolaget cirka 43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Netmore BTA är den 27 december 2021. Stoppdagen är den 29 december 2021 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 3 januari 2022.

Genom Företrädesemissionen ökade antal aktier till 216 134 673 aktier och aktiekapitalet till 31 613 467,3 SEK.

Information om BTA

Kortnamn: NETM BTA B 1

ISIN: SE0017105604

Sista dag för handel: 27 december 2021

Rådgivare

Redeye Aktiebolag agerade finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå agerade legal rådgivare och Nordic Issuing agerade emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Certified Adviser

Redeye är Certified Adviser för Netmore. Kontaktuppgifter till Redeye: tel. 08 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Plate CFO, +46 76-894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90